is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Er is in ons land behoefte aan een handboek voor boksen, meer nog dan toen ik in Februari 1912 't voorwoord ichreef voor den eersten druk. Boksen is meer bekend geworden. De toenemende uitbreiding van 't boksen in 't buitenland, de verslagen in onze pers van wedstrijden in 't buitenland, 't enthousiasme van onze pioniers heeft steeds meer mannen en gelukkig ook vrouwen tot boksen gébracht, zoo werden wedstrijden mogelijk, die als in elke sport 'n zoo krachtige propaganda zijn. De oorlog heeft de Ontwikkeling wat belemmerd (helaas is in ons leger 't boksen nog niet uitgevoerd) maar niet gestuit.

Waar nu 't boksonderwijs zeer onvoldoende is, wenschen velen, de betrekkelijk snelle verkoop in ons klein land van de eerste oplaag bewijst dit, 'n goede systematische handleiding. En nu is 't bijna ongelooflijk, maar goede Jeerboeken bestaan er voorzoover ik weet niet over boksen, noch in 't Hollandsen, noch in eenige andere taal. De meeste der buitenlandsche werkjes, zoogenaamd geschreven door