is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de beste oefenplaats. De gezondste bokser wint, indien alle overige omstandigheden gelijk zijn! Wat de bijzondere voorschriften betreft: Boksen leert men 't best door te boksen. Adem en uithoudingsvermogen verkrijgt men door dagelijks loopen op buitenwegen in'snellen gang, af en toe hardloopend en door touwtje springen.

Stooten leert men 't best op allerlei soorten vechtzakken en stootballen en 't steeds weer herhalen der ontwijkingen met leeraar of helper.

Voetenwerk went men aan evenals stooten en bovendien door schaduwboksen.

Taktiek door er over na te denken als men 'n oogenblik rust heeft, door veel wedstrijden zien, d°°? ' ~ CTitisdl alstublieft — lezen der overtalrijke boekjes over bokstaktiek (bekend is de „Boxing" reeks) en van... enkele werken van Jack London, ook veel van wat deze schrijver van dieren zegt, geldt voor menschen.

Noodzakelijke oefeningen voor wie boksen wil — en tevens voor; ieder ander -— zijn de volgende 20:

1. Touwtje springen in looppasstijl, zoodat één been springt en 't andere stapt. Men trekt daarbij de dijbeenen zóó hoog op tot zij' waterpas komen. a. voorwaarts zwaaien, springen met 't linkerbeen, b. dito met 't rechterbeen. Men begint met 10 maal elke beweging, kent men ze reeds dan met hoogstens 25 maal en voert 'top tot 100 maal elke. Bij veranderen