is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. DE STOOTEN EN SLAGEN.

Opstooten en Opzwaaien.

Tot deze stooten behooren allerlei typen. Ten eerste onderscheidt men de opstooten (uppercuts) van de opzwaaien (swinging uppercuts) en van de korte zwaaislagen (short swings), welke terstond hierna worden behandeld. Dan bestaat er verschil tusschen den „echten"' opstoot tegen 't hoofd, die — ter zijde gezien — loodrecht omhoog wordt toegebracht (Plaat XXXIVi 4) en den meer schuin treffenden (fig. 12). Ten laatste onderscheidt men de opstooten naar de lengte hunner baan in: volkomen, halve en korte opstooten (full, half and quarter uppercuts). I

In borst aan borst vechten en. tegen inloopen en duiken van den ander konn\ de opstoot goed te pas.

De lage opstooten vertoonen onderling geen essentieel verschil, zij worden alle — naar 't noodig is min of meer — schuin toegebracht.

Merkwaardig is, dat de opstoot, zooveel ge-