is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boksen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naaf de korte ribben. Handschoenen van 8 Eng. ons. :jrrp--t-*ï

Fig. 24 en 25. Fig. 24 valt aan met linkschen zwaaislag naar het hoofd en rechtsch blok. Fig. 25 blokt den slag en brengt 'n linkschen rechten weerstoot naar den mond toe. Fig. 25 gebruikt handschoenen van 8 Eng. ons.

Fig. 26 en 27. Fig. 26 hoekt den linker arm naar 27's kaak, deze blokt en antwoordt met linkschen rechten stoot, welken fig. 26 afweert. Op den achtergrond allerlei stootballen.

Fig. 28 en 29. Fig. 29 stoot links recht naar 28's mond, deze weert af met den linkerarm, waardoor 29 omzwaait naar rechts en stoot hem met de rechtervuist in de linkerzijde,

Fig. 30 en 31. Fig. 30 valt aan met linkschen rechten stoot naar den mond, 31 ontglipt, schuift den aanval met de rechterhand opzij en hoekt de linker naar 30*8 maag. Door wegstooten verijdelt 30 dezen weerstoot. Evenals fig. 25 en 29 gebruikt 31 een der vele soorten van 't z.g. Army and Navy type handschoenen, in welke de duim gedeeltelijk wordt opgeborgen, zoodat bij geheel veilig ligt. Op de jaarlijkse!» Engelsche wedstrijden voor officieren en manschappen van leger en vloot ziet men vaak dergelijke speciaal-vervaardigde typen gebruiken. Dit model wordt verbeterd in gewichten van 8 en 14 Eng. ons voor Toepoel's modelschool vervaardigd en verkreeg den naam Toepoel-handsohoen.