is toegevoegd aan uw favorieten.

De muzikale reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche muziek

De stand van onze Nederlandsche muziek

Is het iuist om van een stond der Nederlandsche muziek te sprekend Ér is thans melr Nederlandsche muziek dan er ooit geweest is. Jonge dichters en ionee misuc weten zich tegenwoordig te doen gelden. Onwillige impresario's ?nZgevers worden op zij geschoven : men geeft ze f concerterlof publiceert zdf zifn werk Hopelooze toestanden bestaan er met meer. Vereenigd boezemt ze«s het ongehoSrdste respect in en vraagt het de officieele ^andacht het oogenblik heeft de Nederlandsche muziek een mooie kans in de zalen S te Stedeujk Museum. Bij geheele programma's komt ze te hooren. Wat verwonen onze jongeren, die Daniël Ruyneman,. Alex Voormolen Willem Moer heeten, een productiviteit. Maar vormen zij een^ Nederlandsche toonkunst* wf kunneninderdaad niet van een stand der Nederlandsche muziek soreken Daarvoor staat vrijwel alles wat nu nog gecomponeerd wordt, te veel hi het teekervan het experiment. Hun voormannen schrijven ach zelf een toonkunst blf elkaar, die alleen volgens de kalender jong is en nieuw. Maar al eZnnen wi S w j bedoelen nimmer hen te ontmoedigen. Wi, zouden( hen aUeen willen radén z ch meer te bezinnen, niet zoo zeer te zinnen opmeuwigheden ds wel zich rekenschap te geven van hun streven ^hen. De Nederlandsche toonkunst heeft vooral een vasten grondslag noodig en een nmcuge cfpn/ratie heeft die te vormen. Deze taak moest hun meer bewust Zijn- Eeuwen S hïflarT oud-ÏÏolland en daar was een leven, dat door de modernen