is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezingen eerste Koloniale Vacantieciirsus voor Geografen te

Amsterdam, 27—29 December 1920. J. Kreemer. De inkomsten van het landschapsbestuur in het gewest

Atjeh en Onderhoorigheden; Indische Gids, 1920, I. J. J. Kreemer. Atjèh. (Leiden, 1922—1923, 2 dln). J. Kreemer. De bewoners van de Gajo- en Alaslanden [in De Volkert

van Nederlandsch-Indië, dl I, Amsterdam, 1920]. D. J. C. Kriebel. Grond- en waterrechten in de onderafdeeling Saleier

(Celebes); Koloniaal Tijdschrift, 1919.

D. J. C. Kriebel. Het eiland Bonerate; Bijdragen Koninklijk Instituut,

76 (1920).

Dr. M. Krieger. Neu-Guinea. (Berlin, 1899).

E. Kriele. Das Evangelium bei den Dajak auf Borneo. (Barmen,

1915). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

A. L. Kroeber. Peoples,of the Philippines. (New-York, 1919).

Th. A. L. Kroesen. Het inlandsch bestuur ter Sumatra's Westkust; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1873, II.

Th. A. L. Kroesen. Het grondbezit ter Sumatra's Westkust; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1874, II.

J. A. Kroesen. Een reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa, res. Oostkust van Sumatra; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 39 (1897).

J. A. Kroesen. Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen); Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 41 (1899).

J. A. Kroesen. Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van het landschap Tanah Djawa; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 41 (1899).

R. C. Kroesen! De Anambas-, Natoena- en Tambilan-eüanden; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 21 (1875).

R. H. Kroesen, zie Mededeelingen.

W. E. Kroesen en F. H. van Vlissingen. Cultuur- en industrieondernemingen op Borneo (Amsterdam 1858). — Uittreksel in Adatrechtbundel XIII.

Dr. N. J. Krom. Hindoerecht in Indonesië door Mr. T. C. Lekkerkerker; Indische Mercuur, 24 Mei 1918.

Dr. N. J. Krom. De samenstelling van de Pararaten; Tijdschrift Bataviaasch Genootschap, 60 (1921).

Dr. N. J. Krom. Hindoe-Javaansche geschiedenis. Cs-Gravenhage, 1926).

Dr. N. J. Krom. Zie Dr. H. Kern.

R. Kromo Adi Redjo. Iets naar aanleiding van de primbon; Wet en Adat, le en 2e jg., (1896—1898) Band III, kleine Bijdragen.

R. A. A. Kromodjoio Adi Negoro. Oud-Javaansche oorkonden op steen uit de afdeeling Modjokerto. (Modjokerto, 1921, 3 dln).

W. J. Kroon. Beitrag zur Kenntnis der Orang Sekka (Sakai) oder Orang Laut, sowie der Orang Lom oder Mapor, zwder nicht-muhamedanischer Volksstamme auf der Insel Banka. Nach dem holland. Ms. d. Kontrolleurs Kroon übers. von B. Hagen;