is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. M. C. Piepers. Le droit civil et pénal des Indes Orientales Néerlandaises; Mémoires soumis au Congrès international de sociologie coloniale, tenu a Paris du 6 au 11 aoüt 1900.

Mr. D. F. W. Pietermaat en De Vriese. Statistieke aanteekeningen over de residentie Menado; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1840, L — Uittreksels in Adatrechtbundel XVII.

J. H. Pieters. De Meer-streek in het binnenland van Boeroe; Nederlandsch Zendingsblad V (1922). — Uittreksel in Adatrechtbundel XXIV, blz. 424.

F. A. Pigafetta. [The first voyage round the world by Magellan (1519—1522)]. — Opgenomen bij Blair and Robertson. The Philippine islands, 33 en 34. — Afzonderlijk uitgegeven als: Magellan's voyage around the World by A. Pigafetta (Cleveland, 1906). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVI en XXIV.

Dr. Th. Pigeaud. Zie Stutterheim.

J. Pijnappel Gzn. Eenige bijzonderheden betreffende de Papoea's van de Geelvinkbaai; Bijdragen Koninklijk Instituut, 2 (1854).

J. Pijnappel Gzn. Beschrijving van het westelijk gedeelte van de Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo (naar rapporten van Von Gaffron); Bijdragen Koninklijk Instituut, 7 (1860). — Uittreksels in Adatrechtbundel XIII.

Mr. J. D. Pijper. Een enkele opmerking over adatrechtspraak in het gewest Riouw en onderhoorigheden; Indisch Tijdschrift van het Recht, 110 (1918). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVIII, blz. 336.

Pillias. L'administration indigène en Imerina et dans la Betsiléo; Revue de Madagascar, 13 (1911).

C. Pinto. Les indigènes de 1'Inde portugaise; Mémoires soumis au Congrès international de sociologie coloniale, tenu a Paris du 6 au 11 aoüt 1900.

J. B. Piolet. Madagascar et les Hovas (Paris, 1895).

A. W. P. Verkerk Pistorius. Ontginning van woeste gronden (en landbezit) in de Padangsche Bovenlanden; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1867, I. — Uittreksels in Adatrechtbundel XX, blz. 179—183.

A. W. P. Verkerk Pistorius. Het inlandsch bestuur in de Padangsche Bovenlanden; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1868, I.

A. W. P. Verkerk Pistorius. Het Maleische gezin en het erfrecht in de Padangsche Bovenlanden; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1869, II.

A. W. P. Verkerk Pistorius. Het Maleische dorp; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1869, II. — Uittreksels in Adatrechtbundel XX, blz. 185—186.

A. W. P. Verkerk Pistorius. De arbeid in de Padangsche Bovenlanden ; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1869, II. — Uittreksels in Adatrechtbundel XX, blz. 189.

A. W. P. Verkerk Pistorius. Studiën over de inlandsche huishouding