is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

letin No. 68 der Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën. J. F. Snelleman. Het huis met de hagedissen op Jamna; Ned. Ind. Huis Oud en Nieuw, 1 (1913). — Uittreksels in Adatrechtbundel XXII, blz. 410.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Verspreide Geschriften (Bonn—Leipzig, 1923—1925, 5 dln).

Dr. C. Snouck Hurgronje. Een en ander over het inlandsch onderwijs in de Padangsche Bovenlanden; Bijdragen ter gelegenheid van het 6e Oriëntalisten congres (1883), afd. Land- en Volkenkunde. — Verspreide Geschriften, dl IV'.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Mr. L. W. C. van den Berg's beoefening van het mohammedaansche recht; Indische Gids, 6 (1884) I. — Verspreide Geschriften ,dl II.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Mohammedaansch recht en rechtswetenschap ; Indische Gids, 1886, I. — Verspreide Geschriften, dl II.

Dr. C. Snouck Hurgronje. De figh en de vergelijkende rechtswetenschap; Rechtsgeleerd Magazijn, 5 (1886). — Verspreide Geschriften, dl II.

Dr. C. Snouck Hurgronje. De rechtstoestand van den Inlander in Algerië vergeleken met de beginselen te dien aanzien in Nederlandsch-Indië geldende, door Mr. J. H. Abendanon; Indisch Weekblad van het Regt, No. 1273 (1887).

Dr. C. Snouck Hurgronje. Nog iets over de Salasila van Koetei; Bijdragen Koninklijk Instituut, 37 (1888). — Verspreide Geschriften, dl V.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Rapport over de Mohammedaansche godsdienstige rechtspraak (1890); Adatrechtbundel I, blz. 201— 224. — Verspreide Geschriften, dl IV'.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Ein arabischer Beleg zum heutigen Sklavenhandel in Singapore; Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 45 (1891). — Verspreide Geschriften, dl II.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Brieven van een Wedono-pensioen; Locomotief van 7 Januari 1891—22 December 1892. — Uittreksels in Adatrechtbundel XIX, blz. 40-^13 en blz. 291—317. — Verspreide Geschriften, dl IV'.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Advies over codificatie van adatrecht (1893); Adatrechtbundel I, blz. 21—39. — Verspreide Geschriften, dl IV'.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Sajjid Oethman's gids voor de priesterraden ; Recht Nederlandsch-Indië, 63 (1894). — Verspreide Geschriften, dl IV1.

Dr. C. Snouck Hurgronje. Iets over priesterraden; Feestbundel Veth (Leiden, 1894). — Overgenomen in Recht: NederlandschIndië, 63 (1894). — Verspreide Geschriften, dl IV1.

Dr. C. Snouck Hurgronje. De Atjëhers, 2 dln (Batavia-Leiden, 1893—1894); vertaald: The Achehnese, 2 dln (Leyden, 1906).