is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.

Grondenrecht. Rights on land and water. — Le régime foncier.

Verbodsteekenen (1921) f Toradja-gebied]; Adatrechtbundel XXII,

blz. 378—381; blz. 447. [Dr.] Alb. C. Kruyt. De beteekenis van den natten rij'stbouw voor

de Possoërs; Koloniale Studiën, 8 (1924), II.

5.

Schuldenrecht en delictenrecht.

Debts and torts. — Les dettes et les délits.

Dr. Alb. C. Kruyt. Het koppensnellen der Toradj'a's van Midden: Celebes en zijne beteekenis; Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afdeeling Letterkunde, 4e reeks, 3 (1899).

«. Zuid-Selebes. 1.

Het geheele adatrecht. The customary law as a whole, — L'ensemble du droit coutumier.

Bonesch Wetboek; Adatrechtbundel XII, blz. 231—248.

Compagniesverzameling uit 1755 en bijbehoorende instructie en Compagniesresolutie uit 1759; Regt Ned. Indië, 8 (1853). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVII, blz. 150—152.

A code of Bugis maritime laws, with a transaction and vocabulary, giving the pronunciation and meaning of each word (Edited by Th. Thomsen, Singapore, 1832, 2 dln).

J. N. Vosmaer. [Gegevens over Kendari en de Badjo's]; Verhandelingen Bataviaasch Genootschap, 17 (1839). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVII, blz. 132—144.

Oude gegevens over ZuM-Celebes, ontleend aan Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1840—1854; Adatrechtbundel XVII, blz. 216 —218.

E. Dulaurier. Institutions maritimes de 1'Archipel d'Asie, traduites en francais. Textes Malay et Bougui (Paris, 1845).

P. A. Leupe. Wetboèk voor zeevarenden van het Koninkrijk Makassar en Boegie; Tijdschrift Nederlandsch-Indië, 1849, I.

C. van der Hart. Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden, gedaan in den jare 1850, door Z. M. schepen van oorlog Argo en Bromo ('s-Gravenhage, 1853).

C. [F.] Bosscher en P. A. Matthijsen. Schetsen van de rijken van