is toegevoegd aan uw favorieten.

Literatuurlijst voor het adatrecht van Indonesië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fda-liederen (1921) [Ambon, enz] ; Adatrechtbundel XXII, blz. 404—408.

W. Ruinen. [Rechtsverhoudingen bij de sago (1921), Ambon, enz.] ; Adatrechtbundel XXIV, blz. 235—244. — Ontkend aan Indische Gids, 1921.

G. L. Tichelman. Aanteekeningen betreffende Ceramsche Alfoereneeden; Koloniaal Tijdschrift, 11 (1922).

Dorpsrechtspraak op Saparoea (1922) (Ambon, enz.}; Adatrechtbundel XXIV, blz. 324—326.

Mr. H. A. Idema. De inheemsche rechtspraak in het gewest Amboina; Indisch Tijdschrift van het Recht. 117 (1923).

G. de V. Een poging tot koppensnellen en hoe men deze voor de

„Compenie" trachtte geheim te houden; Indische Gids, 1923, II.

J. van de Kolk. Hoe de heidensche Keiees zijn God laat oordeelen; Het Missiewerk, 5 (1923—1924).

P. Drabbe. Waardigheden of ambten in de Tanimbareesche maatschappij; Bijdragen Koninklijk Instkuut, 83 (1927).

Gewestelijke regelingen en gegevens [uit regeeringsrapporten] nopens de inheemsche rechtspraak: Amboina en Onderhoorigheden; Adatrechtbundels I, blz. 247; V, blz. 441—442 en blz. 465; XII, blz. 323—324; blz. 373—374 en blz. 409; XVIII, blz. 432.

3.

Familierecht en erfrecht. Domestic law; distribution of effects. — La familie et les successions.

J. Metz. Een huwelijksaanzoek en zijn gevolgen; Berichten Utrechtsche Zèndingsvereeniging, 1910.

Roskott. Van schaken en huwen; Nederlandsche Zendingsbode, 1910.

M. C. Schadee. Heirats- und andere Gebrauche bei den Mansela und Nusawele Alfuren in der Unterabtdluhg Wahaai der Insel Seram (Ceram); Internationales Archiv Ethnographie, 22

(1915) .

H. Geurtjens. Keieesche namen; Annalen Missiehuis Tilburg, 34

(1916) .

T. J. Bezemer. Verwantschaps- en huwelijksrecht op Ceram (1917); Adatrechtbundel XVI, blz. 18—20.

Joh, A. F. Schut. [Huwelijksrecht op Boeroe]; Mededeelingen Nederr landsch Zendelinggenootschap, 61 (1917). — Uittreksels in Adatrechtbundel XVI, blz. 26—39.

Joh. A. F. Schut. Het huwelijk bij de Gèb'emliar op Boeroe; Mededeelingen Nederlandsch Zendelinggenootschap, 62 (1918).

Gegevens omtrent het erfrecht bij enkele Alfoeren-stammen op Ceram (1918) [Ambon, enz.]; Adatrechtbundel XXIV, blz. 458-^63.

P. Drabbe. Het heidensch huwelijk op Tanimbar; Bijdragen Koninklijkinstituut, 79 (1923).