is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nagenoeg geen politieke beteekenis. De beschaafden, die Baskisch spreken zijn tweetalig en hun kuituurtaai is 't Fransch of 't Spaansch. Het Baskisch is dus niets anders dan een groep dialecten, die vooral dienen voor plaatselijk gebruik. Het doet het particularistisch karakter uitkomen van hen, die het spreken, zonder dienst te doen als orgaan van een zelfbewust volk. Het is een merkwaardig erfstuk.

B. De Finsch-Oegrische groep. — De eenige belangrijke taalgroep, die men in Europa naast het Indogermaansch aantreft, is de Finsch-Oegrische. Zij komt voor in het oosten van Europa en bevindt zich daar tengevolge van invallen, waarvan de eene, die van de Finsche groep, in vóórhistorischen tijd, de andere, die van het Hongaarsch, betrekkelijk kort geleden, plaats hadden.

De Finsch-Oegrische talen komen uit Azië. Zij hebben er gemeenschappelijk woorden ontleend aan een Indogermaansche groep, het Indo-Iraansch, verscheidene eeuwen vóór het begin van onze jaartelling. Het telwoord „honderd", dat in het Finsch sata, in het Magyaarsch szaz (spreek uit saz) luidt, is klaarblijkelijk een ontleening aan het Indo-Iraansch, Sanskrit cara, Iraansch sata. Er zijn in Siberië talrijke Finsch-Oegrische groepen overgebleven, waarvan de dialecten deels met het Finsch, deels met het Magyaarsch nauw verwant zijn. Het Samoyeedsch, een taal die vooral in Siberië gesproken wordt, staat dicht bij het Finsch-Oegrisch, zonder evenwel bepaald deel uit te maken van deze groep.

De twee voornaamste talen van de Finsch-Oegrische groep bevinden zich tegenwoordig in Europa.

In het noorden is het Finsch, de voornaamste taal van Finland, waar ongeveer twee en een half millioen Finsch tegen minder dan 340.000 Zweedsch sprekenden leven; maar de Zweedsch sprekende bewoners zijn vooral de burgers van de kuststeden. Het gros van de plattelandsbevolking daarentegen spreekt Finsch. Het Finsch van Finland bezit een oorspronkelijke litteratuur, het is in