is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze zijn: in de eerste plaats het Magyaarsch en het Finsch, en in de tweede plaats het Estisch.

C De Turksche groep. — De Turksche dialecten, die in bouw en woordvoorraad een sterke onderlinge overeenkomst bewaard hebben, zijn van Aziatischen oorsprong. Eerst in de middeleeuwen zijn zij in Europa doorgedrongen.

In het Europeesch gedeelte van het nu in zijn omvang zeer beperkte Ottomaansche rijk, vormen de Turken een minderheid. In Constantinopel is het Turksch de taal van de regeering; maar men spreekt er Grieksch, Armeensch en de Europeesche talen. Elders leven de Turken onder Slavische en Grieksche bevolkingen. De Turksche Joden gebruiken een Spaansch dialect, dat zij uit Spanje meebrachten, toen zij van daar in de XVIde eeuw verdreven werden. Alles bij elkaar genomen zijn er in Europeesch Turkije slechts eenige honderd duizenden, die Turksch spreken. Het Ottomaansch Turksch wordt geschreven; de woordvoorraad van deze geschreven en officieele taal is vol Arabische en Perzische bestanddeelen. De Islam heeft namelijk twee aanzienlijke cultuurtalen, het Arabisch en het Perzisch, waarin een oorspronkelijk geestesleven en een belangrijke letterkunde tot uiting zijn gekomen. Voor alles wat het geestelijke betreft, is het Turksch daarvan niets meer dan een weerschijn.

De Turksch-Tataarsche invallen hebben een groot aantal dialecten van deze groep in Rusland achtergelaten, in het Wolga-dal, met name in de streek van Kazan en ook in de Krim. De officieele statistieken wezen voor de Turco-Tataren van Europeesch Rusland een totaal aan van ongeveer vier en een half millioen.

Het Turksch en het Finsch-Oegrisch lijken in hun algemeenen bouw vrijwel op elkaar: maar zij verschillen volstrekt van elkaar in bijzonderheden, en er is niets waaraan men het recht zou kunnen ondeenen ze is één zelfde taalfamilie te rangschikken. Anderzijds weerspiegelen de Finsch-Oegrische talen de Europeesche beschaving, de Turksche dialecten daarentegen die van den Islam.