is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit Oostenrijk, 500.000 uit Hongarije, 1.300.000 uit Italië. En onder degenen, die in de Vereenigde Staten geboren waren, telde men vele kinderen van landverhuizers.

In de rest van Amerika, te beginnen bij Mexico, is de officieele taal overal het Spaansch, behalve in Brazilië, waar deze het Portugeesch is. Onder degenen, die tegenwoordig in deze streken Spaansch of Portugeesch spreken, zijn er maar weinig van uitsluitend Spaansche of Portugeesche afkomst. Het aantal Spaansche en Portugeesche volkplanters is niet groot geweest. Maar. in afwijking van hetgeen in Noord-Amerika gebeurd is, heeft er een vermenging van volkplanters en inboorlingen plaats gehad, en het inlandsche bloed heeft een aanzienlijk deel in deze kruising. In Mexico evenals in centraal en aequatoriaal Amerika, zijn de tegenwoordige inwoners in de eerste plaats afstammelingen van inlanders; de inlandsche talen bestaan nog in vele streken, maar overal is het Spaansch of het Portugeesch de officieele taal, de eenige kuituurtaai en de eenige die zich uitbreidt. In de gematigde luchtstreek, met name in de Argentijnsche republiek en in Chili, zijn talrijke kolonisten, die uit alle landen van Europa gekomen zijn; de Argentijnsche republiek is vol Italianen, Basken, enz.

Het voorbeeld van Amerika, dat men in den tegenwoordigen tijd kan waarnemen, bewijst, dat ethnische en linguistische verwantschap twee verschillende dingen zijn, waartusschen geen noodzakelijk verband bestaat.

Toen Friedrich Müller zijn groot, van 1876 tot 1888 verschenen, taalkundig werk schreef, waarin hij een overzicht geeft van al de talen, deelde bij ze in volgens het physiek karakter van de menschen, die ze spreken. Hij had niet ongelukkiger kunnen zijn in de keuze van zijn systeem van klassificatie.

Ongetwijfeld neemt men punten van overeenkomst waar tusschen talen en ethnische typen. De negers, die zich in ZuicVAfrika van de talen van de Bantoe-groep bedienen, en de menschen van het Maleische type, die op de eilanden van den Indischen archipel en tot op Madagascar Indonesische idiomen gebruiken, verschillen