is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen tijd het Zweedsch en het Finsch naast elkaar gebruikt werden. Weliswaar hebben de Finsche democraten zich daar hevig tegen het gebruik van het Zweedsch gekant. In een tweetalig land van deze soort is het leven minder makkelijk, dan in een land waar één taal gebruikt wordt. Maar het treffen van een vergelijk is niet uitgesloten, als men bereid is elkaar wederzijds toe te geven en eenigen last in de praktijk te aanvaarden.

De Zuid-Slaven hebben het op economisch gebied niet zoo ver gebracht als de Czechen; het zijn meerendeels plattelandsbewoners. Vooral in de Sloveensche landstreken, hebben de Duitschers de macht; meer zuidelijk, heeft Triest, omgeven door Sloveensche dialecten, een bevolking, die zich Italiaansch voelt en Italiaansch spreekt. Men heeft dan ook niet zooveel concessies gedaan aan het Zuid-Slavisch als aan het Czechisch. Er is een Servisch-Kroatische hoogeschool in het half autonome Kroatië, dat deel uitmaakt van Hongarije, te Zagreb (Agram), het groot centrum van Servisch-Kroatische kuituur in Oostenrijk-Hongarije. Maar in Oostenrijk, is aan de Zuid-Slaven geen eigen kuituurcentrum toegestaan: de universiteit van Graz is zuiver Duitsch.

Aan de eertijds bij Oostenrijk-Hongarije ingelijfde landen Bosnië en Herzegowina. is evenmin een Servisch-Kroatisch kuituurcentrum geschonken; maar het was onmogelijk Servisch-Kroatische lagere en middelbare scholen te weigeren aan een bevolking, die in haar geheel Servisch-Kroatische dialecten gebruikt.

De Zuid-Slavische bevolkingen van Oostenrijk zijn zich haar volksaard weer bewust geworden. Zij spreken en schrijven haar eigen taal. Het is nu te laat om de Slovenen en de Servo-Kroaten tót het gebruik van het Duitsch te verplichten.

Aan zijn politiek van verdeeling getrouw, heeft Oostenrijk de vorming van een letterkundige, van het Servisch-Kroatisch verschillende taal bevorderd, en er zijn nu Sloveensche scholen, Sloveensche gymnasia. Sloveensche boeken. Ongetwijfeld verschillen de dialecten van het uiterste zuid-westen merkbaar van de