is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering weg. Natuurlijk is het bij den eenen speler moeilijker dan bij den anderen, om uit zijnen slag diens richting en vaart' te bepalen. Hoe langer en regelmatiger de slag, des te -makkelijker en vaster de diagnose; een speler, die veel zijn Lis gebruikt, is moeüijker te ontleden; een hulp en zelfs een noodzakelijke hulp, blijft deze slag-ontieding echter altijd.

Merkwaardig is, dat hoe beter de speler, hoe gemakkelijker ontledings-object hij gewoonlijk is. Hoe beter de techniek, des te regelmatiger ook de uitvoering en wat men wint door de tegenpartij langer in onzekerheid te laten, wordt ruimschoots verloren door de onvermijdelijk grootere onzekerheid. Om deze reden zijn schijnbewegingen, die de tegenpartij in den waan moeten brengen, dat men den bal naar een anderen kant zal spelen, ook af te raden: men verliest er meer door, dan men er mede wint.

Ziin dus schijnbewegingen te ontraden, wel moet men er voor oppassen, zich geen slag-eigenaardigheden aan te wennen die een oplettend tegenstander reeds geruimen tijd voordat het racket contact met den bal heeft, de zekerheid geven van zimen slag. Zoo won in 1917 Di«*er Kool een onbedreigde partij vanC. van Lennep, doordat deze toen door zijn voetenstand altijdaangaf, waarheenhij den bal zou slaan. De bekende Betósche speler De Borman strekt voor elke forehand-drive ziin arm enhoudt dien gebogen, als hij een lob gaat spelen. S beide gevallen werd den tegenstander het netspel te gemakkelijk gemaakt: tegenover Van Lennep kon men een kant eeheel ongedekt laten en tegenover De Borman kan men vSk op het net gaan staan, zoodra men hem zijn arm ziet

^D^fout, waarin zoovelen vervallen, om n.L den bal te volgen, totdat deze door de tegenpartij is geslagen is ook nog hinderhjk, als men zijnen slag naar het net opvolgt. Men za^ bTmerk n dat men hierdoor minder snel oploopt; het£veel gemakkelijker snel te loopen, terwijl men recht voor ziek uit