is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genomen de netpositie de sterkste is in het doublespel, en dus twee netspelers het van twee baseliners van gelijke kracht moeten winnen, deze regel niet onder alle omstandigheden opgaat.

Het sterkst ondervonden vrij dat eens in Noordwij k, in een wedstrijd tegen een Duitschen speler, Hoffmann, die met Van Voorst van Beest samenspeelde. Hoffmann en v. Voorst v. Beest bleven veel meer achter dan wij, H. volgde zelfs zijn service niet naar het net op. Nu was in dat jaar de achtergrond der Noordwijksche banen zeer slecht, hetgeen een groot nadeel voor den volleyer beteekent. Wij wonnen toen, omdat het verschil in speelsterkte te veel in ons voordeel was, maar hunne speelwijze was onder die omstandigheden voórdeeliger, inplaats van nadeeliger dan de volley-aanval.

Nog eene herinnering naar aanleiding hiervan: lange jaren geleden werd er op de Leidsche studentenwedstrijden eene finale gespeeld tusschen A. van Wulffthe Palthe en C. Henny eenerzijds enN. J.C. SnouckHurgronje—Scheurleeranderzijds.

In deze zeer gelijk opgaande partij, was het van groot belang, dat Scheurleer zijn service-game niet verloor. In den loop van het spel ging Palthe diens service hoe langer hoe beter terugspelen en opkomende kreeg S. als regel een lagen, moeilijken bal te verwerken. Totdat hij bemerkte, dat door soms niet, soms wèl op te loopen, hij Palthe's aandacht van den bal op hem wist te trekken, wat tot misslagen leidde: de kracht van den return was totaal gebroken. Ziehier dus weer een voorbeeld, dat onder sornmige omstandigheden de objectief sterkste speelwijze niet altijd de nuttigste is.

Toch raden wij aan, zich althans bij het oefenen aan den regel te houden. In wedstrijdspel moet men nooit blindelings eenen regel volgen: het zijn de aardigste overwinningen, die behaald zijn door eene bewuste afwijking van een schijnbaar altijd juisten regel.

Combinatie is samenspel en~de mogelijkheid daartoe hangt