is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

val de heer Angle, kort en krachtig, waarop wij beiden achteruit traden. Het volgende oogenblik bracht reeds het einde van den wedstrijd, omtrent welks uitslag men aanvankelijk zoo in onzekerheid had verkeerd. Dat einde kwam zóó onverwacht en zóó snel, dat men het werkelijk dramatisch zou kunnen noemen. De breede, vierkante kin van Beckett vertoonde zich plotseling aan mh'n oog als een uitmuntend doel. Door een vluggen schijnstoot met mh'n linker liet hij zich verleiden zich bloot te geven, waarvan ik dadelijk gebruik maakte. Mh' op de punten van de voeten verheffend, verzamelde ik al mh'n krachten en deed ik mh'n, met den groenleeren hand' schoen bekleede, vuist bliksemsnel en heftig ■ tegen zh'n kin uitschieten. Ik trof hem precies op het uitgekozen punt. Als door een kogel in het hart getroffen, zonk Beckett op de knieën, en terwhi hij in elkaar zakte, had ik nog gelegenheid hem een linkschen uppercut (opstoot) naar