is toegevoegd aan uw favorieten.

Boven menschelijke kracht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat blijft er van het Christendom over als de kerk nu het womder verloren heeft ? —

Elias (komt binnen.) Mag ik even storen ? — Hier is iemand, die mijn moeder wil zien. 't Is de oude predikantsweduwe. (Alle* staan op. Zij zien de predikantsweduwe enAgot in de deur. Elias loet de deur rechts open en gaat zelf binnen. De predikanten hebben hun stoelen weggenomen en trekken zich eerbiedig terug.) De Predikantsweduwe (die over den drempel gekomen is): Laat mij nu los, Agot! — Nu wil ik alleen zijn — alleen. — Want kier, waar de Heer geweest is. — is heilige grond. — Hier is het „van aangezicht tot aangezicht" — En dan is het 't beste alleen te zijn. — (Zij staat nu zoo, dat ze naar binnen kan zien. Dan buigt ze eerbiedig. Dan heft ze beide handen op in groote verrukking. Dan ziet ze weer naar binnen, buigt eerbiedig. Keert zich om en gaat heen.) * Ze was wit. — Stralend wit. — Dat dacht ik wel. — Stralend wit. — En ze sliep als een kind. — Nu heb ik het gezien. — Dat geeft licht! — O, wat geeft dat een licht! — Dank-je, dat je me alleen het gaan. Agot. Maar was u wel alleen ?

De Predikantsweduwe. Heelemaal alleen. — Niemand

dan ik. — Ze was stralend wit, (Ze zijn heengegaan.)

Elias (komt van binnen van rechts). Nu zijn beide deuren

weer gesloten. En nu zal ik ook deze toe doen. (Hij gaat

heen. De predikanten blijven stil staan.)

Kröjer. Jnlui hebt niet met haar gesproken ?

De Bisschop. Neen.

Kröjer. Het is alsof er zonnegloed ligt op alle gezichten. Ik zal je zeggen waarom : — die menschen, waarop de stralen van het wonder vielen, weerkaatsen den glans. Laat ons hier eens over spreken.

(De predikanten komen weer tot zichzelf en gaan zitten.) Jensen. Mag ik een vraag doen ? — Hondt u een bekeering niet voor een wonder ?

Kröjer. Wat wij het wonder der bekeering noemen kan psychologisch gevolgd worden, stap voor stap; dus is het geen wonder. — Er bestaat iets dergelijks in andere groote godsdiensten en in de zuiver zedelijke bekeering, ofschoon die stil in zijn werk gaat.

Maar een Christendom, dat op een wonder berust en in den loop der tijden de kracht voor 't wonder verloren heeft, wat is dat ? — Zedelijke voorschriften.