is toegevoegd aan uw favorieten.

Justijn de Martelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

für sich irgendwo — das Himmelsgebdude hingegen ist, wie wir sagten 1), als Games nicht irgendwo und nicht in einem Orte, da ja kein Kórper es umfasst 2).

Indien wat plaatselijk3) in beweging is op zichzelf ergens (is), en de hemel plaatselijk in beweging is, dan moet noodzakelijk de hemel op zichzelven ergens zijn. Ingeval het tweede niet, dan ook niet het eerste. Immers ze zijn onafscheidehjk van elkander, en door de wegneming van het eene volgt ook de wegneming van het tweede. Indien de hemel niet op zichzelven in een plaats is, hoe kunnen dan, als hij in cirkelvormigen gang rondgevoerd wordt, de hoogere „zijner deelen naar omlaag, doch de lagere naar omhoog geraken? Als voor zijne deelen een omhoog en een omlaag bestaat, hoe zou het dan niet leugenachtig zijn te beweren dat de hemel niet in een plaats is ?

29. Uit hetzelfde boek.

De plaats van een punt bestaat niet 4).

Derhalve is het punt niet ergens aanwezig, evenmin als wat niet bestaat. Doch indien dit leugenachtig is, dan is het punt een bestaand wezen, en ergens. Doch indien het ergens is, dan moet er noodzakehjk ook een plaats van zijn.

30. Uit hetzelfde boek.

Es ist der OH allerdings auch irgendwo, aber nicht in dem Sinne, als ware er wieder in einem Orte, sondern so wie die Granze in dem Begranzten ist, denn nicht das gesammte Seiende ist in einem Orte, sondern nur der bewegbare Karper" 6).

Indien al wat in een jplaats is ergens is, en niet al wat ergens is in een plaats is, dan is „ergens" meer dan „in een plaats". Hoe kan dan gezegd worden dat „ergens" en „in een plaats" tot een (zelfde) categorie behooren f Deze (beiden) verschillen zoozeer van

.) III 5 (aan het eind), 6. ') IV. 5 p. 212 (p. 68); Pr. S. 173.

») xari ipooéiv, volgens Arist. VIII la = tinov. «) Verg. IV 5 p. 212 (p. 69); Pr. S. 173: „weder ist es nohtwendig.. dass es einen Ort eines Punktes gebe"») IV 5 p. 212 (p. 69); Pr. S. 173.