is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144. Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra et additionibus

Pauli Burgensis. [Ace] Nic. de Lyra, Quaestiones Judaicam perfidiam improbantes. Neurenberg, Ant. Koberger 12 April 1493. 4 dln. 4o. 111. C. 3—6

Typen 14, 15, 21, — Houtsneden uit de hand gekleurd (Schr. 3475). — HC* 3170. — BMC II p. 436. — Peddie I p. 107. — Peil. 2349. — Pr. 2083, — Bl. 318 van dl. 3 (□) ontbreekt.

Op bl. 1 van alle deelen: „frater laurentius Ascha me utitur 1570". Daaronder: „Bibliothecae Fratrum minorum Recollectorum Traiectensium" (Maastricht). — Waarschijnlijk uit de Maastrichtsche collectie. — Dl. 1, 2 en 4 zijn gebonden in gelijkvormige, doch beschadigde 16e-eeuwsche led. banden met blinde rol-stempels, dl. 3 in een gelijktijdigen herstelden, led. band; op het plat een vlechtwerk van kruislijnen, omsloten door een rand van zeer kleine Q stempels. Aan alle ontbreken de sloten.

Tweede exemplaar. 109. C. 10—13

De laatste regel van bl. la van dl. 1 luidt: cum textu plano incluso, niet cumQfi, zooals in het le exemplaar.

Op bl. la van dl. 1: „Bibliothecae fratrum minorum Recollectorum Trajectensium". Op bl. 1 van dl. 2 en 3: „Conventus fratrum Minorum Recollectorum Trajectensium". Op bl. 2 van dl. 4: „Monasterii D. P. Augustini Mosae-Trajecti"; daaronder met latere hand: „bibliothecae augustinianae mosaetraiectensis". Uit de Maastrichtsche collectie. — Dl. 1 en 2 in oorspr. dcch beschadigde led. banden, op het plat een vlechtwerk van evenwijdige kruislijnen, waartusschen kleine stempels, omsloten door een rechthoek; dl. 3 in oorspr. doch herstelden led. band met eenigszins afwijkende versiering op het plat, dat aan 3 zijden omringd is door een rij gekartelde halve cirkels; zie de afb. der stempels in Hulshof-Schretlen pl. VII, 19—25; dl. 4 in gladden XVI-eeuwschen lederen band met vergulden rug.

145. Biblia latina cum glossa ordinaria et expositione Nicolai de

Lyra. Bazel, Joh. Petri en Joh. Froben 1 Dec. 1498. 6 dln. 2o. 106. F. 10—13; J. 1—2

Typen 1, 4, 6, 7, 10, 11. — Rubr. fl. — Houtsn. (Schr. 3477). — HC* 3172. — BMC Hl p. 791. — Peddie I p. 108. — Peil. 2351. — Pr. 7763. — Op het voorlaatste schutbl. van dl. I: „Diese VII Boken Glosam ordinariam cum expositione Lyrae in tota Biblia mit Dionysie Areopagitae caelesti Hierarchia ontfangen von Jacob die Potter Anno 1584, 13 Januarij veteri styio nha wthwisinge myns egen handschrifft, up die selvige tydt Pottero weder gegeven van wegen deser voerberoerden boocken". Op de achterste schutbl. van dl. 1, 2 en 5: „Iste liber pertinet ad sanctum laurentium in Oestbroick". Jacob de Potter was o.a. Gecommitteerde uit de vroedschap tot de directie der gemeene bibliotheek te Utrecht, 1582—1584. Zie

J. F. van Someren, De Utrechtsche universiteitsbibliotheek (1909)

p. 10. — Uitgave bezorgd door Seb. Brant: zie zijn opdracht in dl. I bl. lb aan Johann von Dalberg en Hurter 11-1906 kol. 1320. — In den catalogus van 1608.