is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snorken later over zijn heldhaftig gedrag te jacatra wordt verklaard, tenminste het is niet te gelooven dat een NoordNederlander het zoo zou hebben gekund, het snorken bedoelen wij.

§50. Na Coen's aftocht begint nu de fameuse „belegering" van het fort Jacatra, waaromtrent allerlei verwarde verhalen bestaan, uit welke met den besten wil zelfs niet is op te maken aan welken kant der rivier nu eigenlijk de Coning woonde. Bijna nog lastiger is het, daaruit eene redelijke verklaring te vinden voor de handelingen van Hollanders, Jacatranen, Engelschen en weldra ook Bantammers. Er is niet alleen in de Hollandsche en Engelsche berichten ruimschoots gelogen en veel verzwegen, om eigen tekortkomingen te bedekken, maar men krijgt ook den indruk, dat door onze factorij te Bantam met geheime middelen, omkooperij en groote beloften, de wezenlijke beslissing bewerkt is.

§51. De meest sympathieke figuur in deze heele geschiedenis is de Coning van Jacatra. De man had zich immers niets te verwijten. Aan de Hollanders had hij tegen betaling toegestaan zich in zijn land te vestigen, was daar rijk bij geworden (hij bezat ten slotte 30.000 Realen, een enorm vermogen voor een Inlander) en wenschte volstrekt niet dat zij zouden opbreken. Hij had evenwel nooit toegestaan dat zij een fort zouden bouwen: dan zou hij niet langer heer wezen in zijn eigen land. Zij hadden toen twee sterke pakhuizen gebouwd, loodrecht op elkaar aan de rivier, en door nu in het hoekpunt een steenen bolwerk op te richten, dat gekeerd was tegen zijn dalem aan den overkant, hadden zij in een oogwenk bijna een compleet fort in elkaar gezet, dat spoedig was voltooid zoo goed het ging. Zijn eerste en voornaamste wensch was derhalve de afbraak der steenen kat en der verdere versterkingen. Kon hij daarbij eene schadevergoeding krijgen voor geleden overlast, des te beter.

52. De vraag was echter, in hoever de Bantamsche Rijksbestierder Pangeran Aria Ranamanggala van de uitgebroken vijandelijkheden gebruik zou maken om, door het zenden van