is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geëxecuteerd te worden en hunne bezittingen voor spotprijzen te zien verkoopen. Men gaf dan maar weer papier uit, dat onmiddellijk beneden pari daalde, omdat er geen zilver was en de invoer niet met het papier betaald kon worden. § 1610. In den beginne was de papieruitgifte een zegen voor Batavia.

Behalve eene papieren noodmunt in 1661 vinden we reeds in 1738, dat de Compagnie hare koffie betaalt in rentende obligaties; in 1740 en 1748 gaat de Regeering eene leening aan, en geeft daarvoor verhandelbare schuldbrieven uit, rentend 4 %, tot het bedrag van ieders storting. Men moet terstond gevoeld hebben, welk groot gemak deze obligaties in den handel opleverden. Betaalde men immers daarmee, in plaats van met contanten, dan was er geen tellen, geen wisselen, geen toetsen, geen wegen en geen cijferen noodig; men kon ze makkelijk bewaren en verzenden, en zij gaven nog rente ook. Bovendien moeten zij wel bij de Compagnie geboekt zijn — dus men was zelfs tegen diefstal en verlies gewaarborgd. Het hinderlijke was het uiteenloopend bedrag der obligaties en de omstandigheid, dat zij niet te allen tijde bij de kas der Compagnie konden worden ingewisseld. §i6ii. Beide bezwaren werden ondervangen door de sedert 1752 uitgegeven obligaties der Bank van Leening. Deze waren op naam, rentend 3 %, overdraagbaar bij endossement en te allen tijde bij de Bank inwisselbaar, eene combinatie van gemakken, die nog nergens anders ter wereld bestond, want de overdracht bij endossement was iets geheel nieuws en rentegevende deposito's kende slechts ééne bank in Europa. Het is daarom zoo jammer, dat geen enkele dier Bataviasche bankbrieven bewaard is. Er zijn er van zeer verschillend bedrag uitgegeven, zelfs van 5 Rds. en daarbeneden, maar toen de Bank haar crediet verloor en men niet meer zeker was ze te kunnen verzilveren, werden zij minder gewild en sedert de Regeering zelve papier uitgaf, had men ze niet langer noodig. Bij de opheffing der Bank Courant in 1794 zijn de loopende bankbrieven ingewisseld.

§i6i2. De Regeering begon in 1782 papier uit te geven en is