is toegevoegd aan uw favorieten.

Atjèh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebied van Pëngoeloe- of Rödjö Tji van Böbasan.

Stam: Tjëbërö, bestaande uit de geslachten: 61°. Pengoeloe Tji (kgs.: Bobasan, Loekoep, Ië Rëlob, Koeng, Kètól, Koetö Glimö, Pëpajoengan, Tjëlala en Wöih ni Doerin) en 62°. Pengoeloe Këböt (kgs.: Böbasan, Pëpajoengan, Kètól, Pantan

Poekoeh, Bëroeksah en Paja Djögöt).

Stam: Mëlala, of: Tjëlala, bestaande uit de geslachten: 63°. Pëngoeloe Sagi (kgs.: Böbasan, Pëgasing, Blang Gölö, Balf, Gëlö* en Paja Djögöt); 64°. Radja Goeroe (kgs.: Blang Gölö, KintjL, Manoe\ Blang Gölö-oedjoeng, Pëgasing en Böbasan) en 65°. Pëngoeloe Këmili (kgs.: Këmili, Koetö Lintang, Paja Djögöt Darat en Böbasan). Stam: Linggö, bestaande uit de geslachten: 66°. Pëngoeloe Linggö (kgs.: Böbasan, Koetö Lintang, Kètól, Tjëlala, Wöih ni Doerin, Tëkoer en Koetö Glimö); 67°. Pëngoeloe Gading (kgs.: Böbasan, Pëgasing, Tjëlala en Kètól) en 68°. Ródjo Kaja (kg.: Böbasan), 69°. Pëngoeloe Si-öpat (kgs.: Böbasan, Pëgasing en Kètól) en 70°. Rödjö Këmala (kgs.: Tëkoer, Kètól, en Koetö Glimö).

Stam: Tëbö, bestaande uit de geslachten: 71°. Tëbö Oekön, of: Pëngoeloe Baloehön (kgs.: Böbasan, Kètól, Pëgasing, Pëloendin, Pajoeng en Koeng); 72°. Pëngoeloe Tëbö (kgs: Gënting, Böbasan, Pëgasing, Tjëlala en Bah) en 73°. Rödjö Gëgarang (kgs.: Pëgasing, Böbasan en Kètól).

Stam: Moenté, bestaande uit de geslachten: 74°. Moenté Gajo (kgs.: Böbasan, Pëgasing, Wöih ni Doerin, Tjitjang Doeri, Pantan Poekoeh, en Pantan Përti); 75°. Moenté Padang (kgs.: Böbasan, Pëgasing, Kala, Sërampa en Bëroeksah); 76°. Moenté Kala (kgs.: Böbasan Kètól, Kala, Pëgasing, Koetö Lintang, Wöih ni Doerin en Aroel Rölöm) en 77°. Padang Tji* (kgs.: Pëgasing, Böbasan, Kètól en Sërampa').

Stam: Gölö, bestaande uit het zelfstandig geslacht: 78°. Oedjoeng, of: Pëngoeloe Gölö (kgs.: Koetö Lintang, Böbasan, Koetö Glimö, Tjitjang Doeri en Sërampa ). Stam: Moedö, bestaande uit het zelfstandig geslacht: 79°. Pengoeloe Sëtiö Moedö, of: Moenté Nampoeloeh (kgs.: Loekoep, Ië Rëlob, Paja Djögöt Darat en Böbasan). In het Alasland vindt men de volgende mërgö-namen (niet te verwarren met de op p. 246 bedoelde territoriale mërgö's):

in het landschap Poeloe Nas: 1. Sëlian (de oudste en belangrijkste mërgö in de Alasvallei; zij telt onder haar leden den Këdjoeroen van Poeloe Nas en de pëngoeloe's si-mpat: Kërëtan en Batin), 2. Gëski, 3. Sinagö, 4. Pinim, 5. Bëroeh, 6. Atjèh, 7. Pëlis, 8. Bëntjawan, 9. Kroewas, 10. Moenté, 11. Karö, 12. Pasé, 13. Bangkö, 14. Ramin, 15. Tjibrau, of Tjëberö, 16. Pinding, 17. Pagan, 18. Mahö, 19. Sëkëdang, 20. Ramoet, 21. Këpala Désa; in het landschap Bambél: 1. Sëkëdang (van den Këdjoeroen), 2. Pinim, 3. Bëroeh, 4. Moenté, 5. Pinding, 6. Karö, 7. Pagan, 8. Sëlian, 9. Tërigan, 10. Gëski, 11. ■Bëntjawan, 12. Kling, 13. Pasé, 14. Sëpajoeng, 15. Tjibrau, 16. Gajo, 17. Ramoet en 18. Ramin ')■

1) Dit lijstje is overgenomen uit de memorie van overgave van C. G. J. Christan (zie dl. 1, voorwoord p. VII en hierboven p. 243) en ook te vinden in de Atjèh-monographie in afl. 2, dl. 11 v. d. „Mededeelingen v. h. Encycl. Bureau" p. 117 vg. Vgl. ook J. C. J. Kempees: De tocht van overste Van Daalen enz. p. 146.