is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet diens groet onbeantwoord. Maar Jevgeny Pavlowitch was niet bang om zich te compromitteeren door den vorst te bezoeken, ondanks het feit, dat hij zich weer dagelijks naar de Jepantschins begaf en daar zelfs met blijkbaar verdubbelde hartelijkheid werd ontvangen. Hij kwam den dag volgende op dien van het vertrek der Jepantschins uit Pavlovsk bij den vorst. Toen hij naar hem toeging wist hij reeds van alle geruchten die de rondte deden; hij had er misschien zelfs wel in eigen persoon mee toe bijgedragen. De vorst ontving hem uiterst verheugd en begon dadelijk over de Jepantschins; een zoo eenvoudig en oprecht begin maakte ook Jevgeny Pavlowitch de tong los, zoodat hij, zonder er om heen te praten, dadelijk ter zake kwam. De vorst wist zelfs nog niet, dat de Jepantschins waren vertrokken; hij werd ontdaan, verbleekte, maar na een oogenblik schudde hij het hoofd in verwarring en gepeins, en erkende, dat „het zoo ook wel moest gebeuren ; daarna informeerde hij haastig „waarheen zij vertrokken waren". Intusschen nam Jevgeny Pavlowitch hem scherp op en dit alles, de haastige vragen, hun simpelheid, de verwarring en daarbij de vreemde soort van openhartigheid, de onrust en spanning, dit alles tezamen verwonderde hem niet weinig. Overigens deelde hij den vorst vriendelijk en uitvoerig van alles mee; veel was dezen nog onbekend en hij was de eerste bode daar uit huis. Hij bevestigde, dat Aglaja werkelijk ziek was geweest, bijna drie nachten achtereen niet geslapen had en in koorts had gelegen, dat ze nu veel beter was en buiten alle gevaar, maar

in een nerveusen hysterischen toestand 'tls nog maar goed,

dat in huis volmaakte vrede heerscht! Men tracht op het gebeurde zelfs niet te zinspelen, en dat niet alleen als Aglaja erbij is, maar ook als zij alleen zijn. Reeds hebben de ouders plannen gemaakt voor een buitenlandsche reis in den herfst, dadelijk na Adelaïde s huwelijk, Aglaja heeft de eerste woorden daarover zwijgend opgenomen". Hij, Jevgeny Pavlowitch, zou ook misschien naar het buitenland gaan. Zelfs vorst Schtsch. zou wellicht over twee maanden, met Adelaïde, aan-

51