Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reigerhof komen doorbrengen. Eiko rakelde zwijgend het vuur in den haard wat op. Barbertje kroop op zijn knie en woelde met haar kleine vingertjes door zijn haar.

„Weet je wat Floris zegt?" vroeg Barbertje. „Floris zegt, dat hij later, als hij groot is, koning van Jeruzalem wil worden, net als Godfried van... Godfried van..."

„Van Bouillon?" vroeg Minke glimlachend in het voorbijgaan.

„Ja. En dan..." Barbertje boog zich naar haar grooten broer over, fluisterde hem in het oor: „En dan komt hij mij halen. Zie je? Dan wordt ik koningin. Zou dat werkelijk gaan?"

Eiko staarde droomend in het vuur. En toen Minke even de kamer uit was, vroeg hij: „Barbertje... hou je veel, héél veel van Minke?"

Barbertje zag hem met groote oogen aan. „Ja, natuurlijk...! Jij niet??"

Eiko klemde zijn zusje in zijn armen, overdekte haar met kussen en zei tusschen lachen en schreien in: „Ik ook, Barbertje. Ik ook..."

Sluiten