Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, Signori 1. . . . Eeuwen en eeuwen geleden moet

hier op dit schoone, vruchtbare eiland een groote stad zijn geweest. Het is meer eeuwen geleden dan ik jaren tel. Deze stad is verdwenen, signori. . . . vernietigd, zooals de overlevering verhaalt, door woeste barbaren.

— Gelijk Cnossus, mompelde Jim.

— Maar wij, die hier boven wonen in de eenzaamheid, wij weten dat de overlevering die verhaalt van deze rijke wonderstad niet anders dan de waarheid kan bevatten; want de bodem waarop wij loopen vertelt ons er van, de wind die van de bergen komt zucht het ons toe en 's avonds, na zonsondergang, wanneer het volle maan is, rijgt, voor óns, haar zachte licht zich tezamen tot nauw verstaanbare woorden.

— Deze dingen zijn ons vertrouwd geworden, vervolgde de oude man. Wij weten wat de zeewind ons vertelt op zijn doorreis naar de eeuwige sneeuw; wij luisteren naar de taal der harde winden die aanwaaien over de macchia-velden; wij hooren wat de wind der bergen ons zegt.

En wij wéten van de vergane wonderstad, welke werd verwoest.

In die jaren signori, leefde hoog in de bergen, zich verschuilend in spelonken en spleten, zooals dit in zijn aard lag, de God van het weer, van het onweer en van de verschroeiende hitte. Toen de wonderstad verpoederd was in haar puinhoopen en de asch van de vuurzee die haar ver-

Sluiten