Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1955 F 30 Fischer (Leek), De Halve.

1955 C 21 Fleuron (Svend), Det faengslede Vildnis.

1955 J 24 —, Den Gamle i Skovene.

1955 C 9 —, I Naturen med Besse og med Stok. 1955 J 25 —, En Vinter i Jaegergaarden.

1952 A 12 Folkeviser — Danske — med gamle Melodier. Musik-

ken lagt til Rette ved Thom. Laub, Teksten ved Axel Olrik. D 5 Fonden ad usus publicos. Aktmaessige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed. Udg. af [C. F. Brlcka].

1953 H 31 Forfatterbogen. Udg. af Dansk Forfatterforening.

1954 G 13 Forfatterforening. — Dansk —, 1894—1919. [Fest-

skrift].

1950 A 21 Fortegnelse over det Statistiske Bureau's Bogsamling. (Afsluttet den 31. Marts 1895). 1954 A 7 Frandsen (Ernst) — Kreniker og Sagn fra Middelalderens Folkeboger og Folkeviser. Udg. af —.

1954 J 14 Friis-Moller (Kai), Digte. 1908—1910.

1943 A 13 Feereyingasaga. Den islandske Saga om Faereyingerne. Paa ny udg. af det Kong. Nordiske Oldskriftselskab.

1954 F 7 Gad (Emma), Et Solvbryllup. Lystspil.

1955 E 26 Gandrup (Carl), Dybet. Skuespil.

1954 C 36 —, Faldne Engle og andre smaa Skuespil.

1955 F 35 —, Lazarus. En Komedie-Cyclus. 1955 F 19 —, Skruen. Skuespil.

1954 J 15 —, Stille Skaebner.

1955 J 11 Geismar (Ed.), Luthersk Troslaere i Grundrids.

1955 H 8 Gelsted (Otto), Digte. 1955 H 9 —, Lazarus' Opvaekkèlse.

X 961 Gisli Óddsson, Annalium in Islandia farrago and De X mirabilibus Islandiae. Ed. with and introd.

and notes by Haüdor Hermannsson. 1955 H 10 Gjeüerup (Karl), Brynhild. En Tragedie. 1954 G 17 —, Offerildene. Et Legend es tykke. 1954 G 26 —, Romulus.

1954 H 22 Gnudtzmann (Alb.), Miniaturbilledet.

1954 H 23 —, En Saerlings Roman.

1955 D 15 Graan (W. A.), Undersegelses-Reise til 0stkysten af

Gronland efter kongelig Befaling udfort i Aarene 1828—31.

Sluiten