Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broch. Ontvangenis — Over de onbevlekte — der Heilige Maagd. Q.s. 6 Getrokken uit de Civilta Cattolica van Nov. 1854, en uit het It. overgebracht, door A. L. V. W[ilde], K. pr. 2e dr. Amsterdam 1854. 12°.

Broch. Onwetendheid omtrent den duivel grondoorzaak van alle

S. m. 3 kwaad, door een Jezuïet bewezen. [Door H. L. Vernhout.]

Z 1787 Baarn 1913. 8°.

VI, 10 Levensvragen, vi, 10.

1051 J 32 Oomius (Sym.), Eirenicum of vrede-schrift, in dese ver-

werde en twistige tijden. In dit geschrift wordt oock

breeder ghehandelt van de inwendige twisten in de Roomsche Kercke, en gherechtveerdight der Gereformeerden af-scheydinge van de selve. Amsterdam, by Abr. Latham 1662. 12°.

Broch. Ooms (Win. Flav. Mar. de), Fermentum papismi expurL. s. 32 gatum. Das ist aussgefegter Sauerteig des irrenden Pabstums durch gründliche Bekandnüss des wahren, christlichen, Reformirten, und seeligmachenden Glaubens, usw. Wesel 1690. 4°.

Broch. Oorkonde — Eene — (5 Aug. 1421) van hertog Jan van J. o. 15 Beijeren over Lydwina van Schiedam. Rotterdam z.j. 8°.

1066 B 7, 8 Oosterik (G. J.), De Katholieke wegwijzer ten dienste van vrienden der waarheid. 2 dln. Rijsenburg 1863, 65. 8°.

Broch. Opkomste ende voort-gang der devotie, binnen het dorp O. k. 32 van Kevelaer, in het hertogdom Geldre. Mitsgaders een 1024 J 25 kort verhael van geapprobeerde mierakelen, enz. Kevelaer z. j. kl. 8°.

Twee verschillende uitgaven.

1187 B 44 . Verciert met eenighe onderwijsinghen der

deughden, rijmkens en ghebeden. Kevelaer z. j. kl. 8°.

1731 H 27 Opstraet (Jo.), Discertatio theologica de conversione peccatoris, in quatuor quaestiones divisa. Ed. 3a. Lovanii 1705. 8°.

Sluiten