Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Echtgenoote zeer tevreden en zou willen, dat het 5 jaar eerder gebeurd was. Het huwelijksleven is veel beter. De liefde voor vrouw en kinderen is zeer goed gebleven. Er is rust gekomen.

9. Heden 5 jaar na de operatie.

10. Verbeterd.

11. Neen.

12. Zeer tevreden over de gevolgen.

De psychiater teekent bij bovenstaande antwoorden van den huisarts aan:

Het betrof een man, die herhaalde malen met de justitie in aanraking was geweest en ten slotte 14 dagen gevangenisstraf had gekregen. Daardoor was hij zijn toenmalige betrekking kwijt geraakt. Het was daarna 4 jaar goed gegaan, hoewel het toch wel bleek, dat hij ondanks zeer scherpe controle van zijn vrouw, reeds eerder er toe was overgegaan, dan de omgeving wist. Hoe het zij, hij was meer gesnapt en waar hij reeds vroeger herhaalde malen voorwaardelijk was veroordeeld, was het duidelijk, dat de rechtbank hem thans weer tot gevangenisstraf zou veroordeelen en het stond vast, dat hij dan weer zijn betrekking zou verliezen en dat het gezin, bestaande uit vrouw en 3 kinderen dan weer geheel op straat zou staan. Hij heeft zelf aangedrongen op het nemen van elke maatregel, die de kans zou meebrengen, dat hij van zijn ziekte zou worden genezen en zijn vrouw drong eveneens sterk daarop aan. Bij de zitting is toen overgelegd een verklaring, dat hij zich bereid verklaarde castratie te ondergaan en op grond van die verklaring is hij toen veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Tien dagen na de uitspraak heeft de castratie plaats gehad.

Hier heeft zich het tamelijk merkwaardige geval voorgedaan, dat de rechtbank zooal niet onder voorwaarde van castratie, dan toch op grond van de mededeeling, dat castratie zou plaats vinden en dat daardoor een groote kans bestond, dat hij van zijn ziekelijke neiging zou worden genezen, een voorwaardelijke veroordeeling heeft uitgesproken. Zoowel de huisarts, als de chirurg en ik, die alle drie toentertijd lang en breed over het geval hebben beraadslaagd, zijn nog altijd verheugd, dat wij er toe zijn overgegaan. Het succes is, zooals uit de antwoorden blijkt, inderdaad groot.

In het eerst na de castratie vond nog 3 a 4 maal per jaar coitus plaats. Er kwam geen zaad, wel iets vocht. Nu in het geheel geen coitus meer. Het is niet volkomen duidelijk, of er nog libido bestaat. Blijkbaar bestaat die echter niet meer.

Deze patiënt, die reeds op 16-jarigen leeftijd exhibitioneerde, hetgeen in de volgende jaren verergerde, en daardoor herhaal-

Sluiten