Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrn Schrijver en ~Leeffijd^Leeft. bij

• gevalsn„. Arilrmese Er^e ^ ^ ^

J I v. laatste onderzoek patiënt arts 1 ■ ■ . , | castratie onderz.

38' 0zBERRHX0VTT HyPeTÏT KaPPer' gCb- l8* Reeds Vader psy- 30 iaar fT~. • , • " 1

zer XVII, me, fetis- lang onanist, 5—6 maal chopaath T' 4 ]*™' larenlang 3 jaar Nog eigendomsdelicten ver- ? zonder

rRANK IV, chisme.epi- daags; alcoholist; vagabond- vadersmoe 1 1922 noS be- lang on- schillende malen; sterke al- eenigen

Von Suy leptoiede eenmaal een bewusteloos- der seniel h°Uden V6r" coholist; woedeaanvallen; invloed

XV. psychopa- heid, waarbij kleine ver- anderd in 1908 gehuwd; in 1910

thie, exhibi- wonding: exhibitionisme; behou- gescheiden; langzamerhand

tionisme. onzedelijke handelingen met den, daar- overgang tot perversiteiten;

meisjes verschillende malen na ver" bood zich vrouwen aan als

waarvoor 1 maal bestraft' dwenen ongevaarlijke bevrediger;

daarbij diefstallen en be- ^ater hc-nrosexualiteit tot

dr°g; 5 jaar in krankzin- paederastie toe; baarduit-

nigengesticht. val.

39- Wolk III Psychipa- Landarbeider, geb. l886. In- Vader alcoho- 4I jaar -

thie, mo- telligent;opi2jaaronamie- heus was 80 T l 43 jaar, na 2 jaar nog niet Geen neiging tot kleine meis- ? gunstig

reel defect 13-15 jaar gemeenschap jaar toen pa- ril ' ^ libid° Ver" jes meer; normale verhou" met psy- met n-jarig meisje; neiging tient gebo- VCr" mlnderd ding met 18-jarig meisje;

chosexueel tot meisjes; vele zedelijk- ren is va minderd, niets meer gehoord van ei-

infantilis- heids- en eigendomsdelic- dersvader " normaal gendomsdelicten.

me, exhibi- ten; 4 maal bestraft voor ex- alcoholicus- geworden bitiomsme. hibitionisme en ontucht broer on- ' met jonge meisjes; 12 maal tucht met wegens diefstal. meisjes. 40. WoleXXII Psycnopa- Mandenmaker, geb. r9o, Vader ver- x8V2 jaar I fil/•

thie, mo- Lang 1,95 M. Heeft degene- dacht van A " /2]aar' vermin" vermin- Geen ontucht met kleine Voelt de cas- tamelijk reel defect, ratieteekens; slechte opvoe- cohabitatie Ug' Maart derd derd meisjes meer; heeft nog om tratie als gunstig

ding; intelligentie tamelijk; met dochter- 1919 1928 de 2 a 3 weken gemeen- minder-

steelt; leugenachtig; op 12 later veroor- SChap' Sedert 1927 geen waardig; is

jaar ontucht met kleine deeld wegens diefstal meer; heeft arbeids- er niet over

meisjes; van school gejaagd; misbruik lust' Psvchisch niet verbe- tevreden.

gewrichtsrheumatiek met van klein- terd'

aortainsufficientie; hae- dochter;

moptoë; veel in ziekenhuis; moeder' be-

op 16 jaar minstens 7 maal delaarster

ontucht met meisjes; op- voor diefstal

voedingsgesticht; daarna gestraft; oom

recidlef- en broer zelf-

I moord. )

Het Castratievraagstuk. g

Sluiten