Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeftijd Leeft, bij

Schriiver en Erfelijke bij en en jaar t, .. Toestand bij laatste Oordeel Oordeel

No" gevaisno. Diagn0SC Anamnese belasting jaar van v. laatste Llbld° P°tenÜe onderzoek patiënt arts

castratie onderz.

94. Frank Zwakzinnig, Dienstmeisje, geb. 1889; Vader alcoho- 26 jaar, 43 jaar, ? ? Geen resultaat; manische en ? zonder

XXII, manisch- slechte leerling opwindings- licus. Aug. 1932 depressieve perioden; her- invloed

Hackfield depressief, toestanden, waarbij zij din- 1915 haalde malen geinterneerd;

39 prophebe- gen stuk sloeg; hypersexu- j heeft nog sterk erotische

o. phrenie. eel; erotische droomen; trekken; soms opwindings-

hoorde stemmen; 1914 in toestanden, gesticht, ro maanden later ontslagen; 6 jaar later weer opgenomen; zeer opgewonden.

95. Frank St. Prophebe- Strijkster, geb. 1897, onge- Geen. 26 jaar, 35 jaar, ? ? Aanvankelijk ging het goed; tevreden iets

K., Hack- phrenie, huwd; achterlijk op school; Mei 1932 toen vluchtte zij uit ge- gunstig

field 40 debiel. onaneerde veel; 1914 ge- 1923 sticht; zwierf rond, tot de

$ slachtsgemeenschap; gein- politie haar terugbracht;

terneerd gedurende 2 jaar; eerst weer goed, tot ze weer

recidief; weer geinterneerd; stemmen hoorde; in sexu-

ontslagen na enkele jaren; eel opzicht verbeterd; sedert

1923 in ziekenhuis wegens 1926 niet meer geinter-

ovariaalcyste geopereerd; neerd. beide ovaria verwijderd.

96. Mühsam I Sexueele Koopman, geb. 1897. Van ? 22 jaar, 29 jaar, ? ? Sedert operatie rustig; geen tevreden gunstig

neurose. 19e jaar af alleen nog met 1919 1926 sexueele voorstellingen

sexueele voorstellingen be- meer; vindt gezellige om-

zig; geen onanie; impotent, gang met vrouwen zeer aan-

omdat de erectie op het genaam. laatste oogenblik verdween; suiciede gedachten; op verzoek een testikel verwijderd en onderbinding van de andere zaadstreng; geen resultaat; integendeel, nog ernstiger; daarna andere testikel verwijderd. '

Sluiten