Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in een sfeer, waar van een open, eerlike verhouding der geslachten slechts bij wijze van uitzondering sprake kan zijn. Al wat betrekking heeft op het seksuele wordt in de gesprekken in werkplaats en op het land beduimeld. De vrije tijd wordt meest gebruikt om op straat, langs dijken en wegen achter elkaar aan te jakkeren. Scharrelverhoudingen, waarin elk element van wederzijdse eerbied ontbreekt, zijn ook hier de verhoudingen tussen jongens en meisjes.

Zo schrijft Stads-Musselkanaal:

„Dat jongens op Zondagavond twee, drie of meer meisjes tuis brengen, wordt gewoon gevonden. Zo gebeurt het b.v., dat, wanneer een meisje te ver woont de jongen even weggaat om de fiets te halen, doch helemaal niet terug komt Het meisje, dat toch tuis gebracht wil worden, zoekt zich dan maar weer een andere jongen."

Velp antwoordt:

„Dit is bij ons als in een grote stad, op de straat slenteren en elkaar misplaatste grappen naar het hoofd slingeren, is ook bij ons schering en inslag."

Krimpen aan de IJsel meldt:

„Ze komen bij elkaar op de dijk, lopen elkaar na en knijpen er tussen uit als ze beet hebben. Men gaat ook wel eens over tot onfris gestoei, b.v. een aantal jongens stoeien met één of twee meisjes."

De klacht dat de jeugdigen reeds heel vroeg door die scharrelgeest zijn aangetast komt veelvuldig voor.

Baarn deelt mee:

„Het gescharrel tussen jongens en meisjes is algemeen, reeds vanaf het 13e en 14e jaar. Dit vormt zelfs een belemmering voor ons werk: men loopt liever Zaterdagsavonds in de „paradestraat" of elders, dan op de vergadering te komen."

Delfzijl schrijft:

„Reeds heel jong, op 14—15-jarige leeftijd, knoopt men verhoudingen aan en de gevolgen blijven niet uit."

Brunssum geeft een beschrijving van de Karnavalsdagen in het Zuiden:

„De jongens worden zo vroeg mogelik rijp gemaakt. Als zij niet weten hoe of zij het doen moeten, gaan ze gerust bij de ouderen vragen en de nodige inlichtingen zijn daar. Aan Karnaval neemt alles wat even kan deel. Daar zijn zelfs meisjes van 15 jaar, die gemaskerd op het bal verschijnen Zelfs worden zij finansieel geholpen door hun oudere broers om aan de nodige kleren te komen. Hoe het op het bal toegaat kunnen we niet meedelen. Doch bij het naar huis gaan is hun gedrag gewoon liederlik. Natuurlik zijn er ook goede bij. Tot laat in de nacht worden de gemeenste liederen gezongen en alles is gepermiteerd in de vasten-

Sluiten