Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDEELING KOPER-, LOOD-EN ZINKBEWERKERS.

KLZ.

Lessen van 7/8 klokuur. Voormiddags (6 maal) en namiddags (5 maal) 4 lessen.

j. = leerjaar; les = les per week van 7/8 klokuur.

A. ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS.

Als voor afd. SB.

B. VAKTHEORIE.

1. MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN.

Ie ]., 1 les.

Zink, tin, blik, lood, koper, ijzer, staal, legeeringen; afmetingen, bereiding en eigenschappen. Blokken, platen, draden, nagels. Buizen, fittings en hulpstukken. Verschillende zuren, alkaliën en zouten. Gereedschappen en arbeidswerktuigen voor koper-, lood- en zinkbewerking en voor gas- en waterfitterq.

2e ]., 1 les.

Herhaling. Leidingen voor afval- en regenwater. Voorschriften. Vertinnen, galvaniseeren en emailleeren. Loodbranden.

2. CONSTRUCTIELEER

le j., 3 lessen.

Plaat- en pijpverbindingen. Pijpbeugels, expansiepijpen. Kranen en afsluiters. Dakbedekkingen, met aansluitende constructies als goten, dakramen, luchtkappen. Afvoerleidingen voor hemelwater. Aanleg van gas- en waterleidinginstallaties.

2e ]., 2 lessen.

Herhaling. Gas- en watermeters. Aanleg van sanitaire, verwarmings- en warmwaterinstallaties; samenstelling en werking van de hierbij voorkomende toestellen.

Voorschriften. Beginselen der kostprijsberekening.

C. TEEKENEN.

1. HANDTEEKENEN EN TECHNISCH SCHETSEN.

Ie en 2e ]., 2 lessen.

Als voor afd. SB.

2. VAKTEEK EN EN

le ]., 8 lessen.

Gebruik der teekengereedschappen. Projectieteekenen. Plaat- en pijpverbindingen. Opmeten en in teekening brengen van aanwezige voorwerpen en onderdeelen. Zink- en loodconstructies voor daken, goten en killen, met uitzettingen en afvoerbuizen, roosters en pijpbeugels. Letters, cijfers, opschriften en maten. 22

Sluiten