Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstel, den heer Bigot — komt Nooter achter mij en fluistert me in 't oor: „Zeg, als je 't goed vindt help ik graag een handje, ik heb ook nog het een en ander op mijn hart."

Al jaren achtereen bezoek ik de Algemeene Vergadering en tot de prettige herinneringen, die ik steeds naar huis medeneem, behoort het aangename gevoel van een dag geweest te zijn in het gezelschap van Nooter.

Blijmoedig, geestig en opgewekt causeur is hij zijn gezelschap dubbel waard.

Dat onze Algemeene Vergadering nog jaren lang van zijn vriendelijke blijmoedigheid moge gemeten en van zijn heldere adviezen profitêerenl

Leiden F. W. ZEELENBERG

DE NESTOR

WERD ZEVENTIG JAAR!

Tusschen het huis van den tamboer De Bont

En dat van de Weduwe Nog Staat de vriend'lijke woning der broeders Het Hoofd,

Wel kleiner, maar steviger toch! Zij wonen er vredig en werken er hard, Al is het met weinig gedruisch: Wat and'ren verdeelt, in de Kerk of den Staat, Achten zij in hun kring minder thuis. — Hun werk gaat vóór alles en heeft slechts één doel, Dat is: Zorg voor de eenheid der school. Niet als een soort worst uit een vroegeren tijd: Dat's „eenheidsschool-apekool!" — Vertrouwen, waardeering voor ieders princiep, Gaf steeds aan hun arbeid veel vrucht; Adviezen van hen staan in Ernst heel hoog, Want zij strijden, maar zonder gerucht!....

Thans is er een feest in dat groote gezin:

De Nestor werd zeventig jaar!

Zijn tint is nog frisch en zijn haar in de krul,

Zijn oolijke lach klinkt nog klaar;

Zijn woord, goed gekozen, is steeds op zijn pas. —

Sluiten