Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten worden. Een zelfmoord kost niet meer dan drie penningen. In de gasmeter bevinden zich twee achter elkander liggende vertrekken. In de voorkamer een zwarte piano, die door Lucie gebruikt wordt. Ook haar familieleden zijn soms in de kijkkast. Haar oudste broer is een pop uit een wassenbeeldenspel, een magere, bleeke jongen, die een bril met donkere randen draagt. Hij ziet er buitengewoon deftig en geleerd uit en Peter maakt een student van hem, omdat hij hem voor dokter nog wel wat te jong vindt. Lucie's moeder is een koningin van een duur kaartspel met gouden hoeken. In tegenstelling met zijn eigen moeder, die altijd werkt, is zij steeds gekleed alsof zij visite ontvangen moet of uit wandelen zal gaan. Soms heeft zij visite van een harten-koning, die in een wit kasteel op de aas woont. Zij is verheven en ongenaakbaar en behoort tot een hoogere menschensoort, die op zijn best met een zekere medelijdende welwillendheid kunnen neerblikken op wezens zooals hij, die er voor geboren moeten zijn deze oppermenschen te dienen en te vereeren. Ook Arthur, Lucie's vriendje, behoort bij de gekleurde poppen met gouden hoeken. Hij heeft mooie kleeren, die altijd nieuw schijnen te zijn en draagt in zijn zak een horloge met een wijzerplaat, waarop een draaiende molen staat. Het is te begrijpen, dat iemand die thuis alleen maar

Sluiten