Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren samen? Waarom knijpen hem deze kromme vingers niet, nu hij werkelijk straf verdiend heeft? Als Merens inderdaad zoo'n knappe, slimme kerel is, moet hij toch zeker aan zijn oogen, aan zijn handen of aan iets anders kunnen zien wat hij gedaan heeft? Maar hij weet niets, hij is een ezel, die groote oogen opzetten zou, als hij zou doen, wat hij bijna niet nalaten kan en zou uitschreeuwen wat hij gedaan heeft. Ook Lucie, die niets van hem weten wil en met een stumper als Arthur omgaat, zou hij zijn geheim willen vertellen. Als hij durfde, zou hij haar kunnen laten schrikken, zou hij haar zoo jaloersch en beschaamd kunnen maken, dat zij hem niet eens viespeuk zou durven noemen.

Nog twee of drie keer en dan gebeurt het vreeselijke, wat hij reeds vanaf het eerste oogenblik verwacht heeft. Die avond heeft hij nog maar nauwelijks zijn hand uitgestoken, als zijn moeder met een zucht ontwaakt. Hij verstijft van schrik, maar zijn intuïtie laat hem niet in de steek en laat hem het eenig juiste doen, waardoor de toestand gered kan worden en zijn handelingen een schijn van onopzettelijkheid krijgen. Hij kreunt, beweegt even, doet alsof hij droomt, trekt daarna pas zijn hand terug, draait zich met een ruk om en doet alsof hij doorslaapt. Hij weet niet of zijn moeder iets gemerkt heeft, maar 's middags zegt zij, dat hij voorloopig

Sluiten