Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vredigen. De in het geheim weggenomen boeken, bestudeert hij ijverig en herhaaldelijk blijkt hem, dat hij van de onderwerpen, die hij door zelfstudie ten deele meester kan worden, meer weet dan Bernard, die op school door onderwijzers geholpen wordt. De jongen is afgunstig op hem en beklaagt zich bij zijn ouders, als hij eens ontdekt, dat Peter boeken weggenomen heeft. Hij krijgt een uitbrander van zijn patroon en de manier waarop men hem zegt, dat hij het recht niet heeft het kamertje te betreden, geeft hem de indruk, alsof men van meening is, dat zijn overtreding met diefstal gelijk te stellen is. Van nu af hangt tusschen hem en Bernard voortdurend een spanning van stille, onuitgesproken vijandschap. Ook hier is de toestand weer zooals op school bij meester Merens, is hij slechts een proleet, in gezelschap van menschen van hoogere rang. Zijn hersenen zijn beter dan die van Bernard, maar omdat hem geen gelegenheid geboden wordt deze te gebruiken, kan men minachtend op hem neerkijken en is hij de zwerver, die nog juist goed genoeg is om de schoenen van de familie te poetsen en de afleggertjes van den jongeheer, die hem een beetje te ruim zijn, te dragen. Misschien heeft hij in deze tijd nog geen juist begrip van de positie waarin hij verkeert en moet hij er opzettelijk aan gaan denken, als hij zich een voorstelling van zijn

Sluiten