Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er moet frissche lucht komen. Op het podium drijft in blauwgrijze damp, een hoofd zonder lichaam. De grijze kop van Domela Nieuwenhuis, juist iets te burgerlijk-netjes voor een apostelkop, precies iets te week voor het gelaat van den held, even te huiselijk voor het gezicht van een martelaar. Domela Nieuwenhuis en David Wijnkoop zullen spreken. De menigte is stil, gespannen. Men leeft in een bijzondere tijd. In Rusland volledige revolutie, in Duitschland ook een revolutie, Duitsch en dus half, zooals alles wat de Duitschers op politiek gebied doen. Maar het volk gelooft: wat gisteren in Rusland plaats vond, kan morgen in Duitschland gebeuren. De revolutie heeft halt gehouden bij de grens, zij wacht met wapperende vlaggen en geladen geweren ergens in de buurt van Oldenzaal of Nijmegen. Wilhelm de Tweede, koning van Pruisen en keizer van Duitschland, heeft zijn leeggebloed volk, zijn verpletterd leger verlaten en is naar het veilige Nederland gevlucht. Gisteren heeft Troelstra in de Kamer een revolutionnaire rede gehouden. Het ziet er naar uit, dat zelfs de sociaal-democratie, die in 1914 haar beginselen verried, er deze keer ernst van maken zal. In de hoofdstad zijn militairen en marechaussee's en zij dragen geweren met geladen kamers, zooals de revolutionnairen aan de andere

Sluiten