Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzedelijk beroep en dom . . . dom. Iedereen, die wat schachergeest heeft kan koopman worden, Maurits. Als je ondergeschikten maar wat kennen, is 't allang mooi. Maar als je wilt, mag je bij me in de zaak komen, hoor. Men moet nooit een jongmensch verhinderen z'n eigen weg te volgen. Wil je niet een peer nemen?"

Aan het einde van het vijfde leerjaar verliet ik het gymnasium. Natuurlijkerwijze kwam ik bij Dacosta Senior in de zaak. We voelden waarschijnlijk beiden, dat één lot, dat mij tragisch scheen, hem misschien komisch, ons voorgoed bij elkaar houden wilde. Dacosta wenschte, dat ik het vak vanaf de eerste beginselen leeren zou. „Je moet net als je vader eerst op 't magazijn werken en leeren kisten open- en dichtmaken, m'n jongen," had hij gezegd. „En als je je eens op je vingers slaat, moet je maar aan Molière denken en zeggen: „Tu 1'as voulu, George Dandin." Dacosta vond het grappig letterkundige citaatjes aan te halen, omdat hij daarmee iemand, die trotsch op z'n kennis is, imiteerde en omdat hij zelf net zoo was als het soort menschen, dat hij imiteeren wilde. Ik van mijn kant, had niet het minste bezwaar tegen magazijnwerk. Mijn aard was niet nederig en daarom

Sluiten