Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamlooze vennootschap, die Dacosta Senior en Koster of, als je dat liever hebt, Maurits Koster, Schoonvader & Co., zal heeten." Ik kreeg weer een tik op m'n schouder. „Nu jongen, wat zeg ie daar nu van? Weet die oude Dacosta zich niet op het goede oogenblik terug te trekken? Als 't oude geslacht altijd zoo verstandig was, zou 't jonge niet zoo leelijk hoeven te schreeuwen als het 't meestal doet." Ik was verslagen. Mijn kans om zakelijk Dacosta mijn meerderheid te toonen, was verkeken, omdat hij voor den wedstrijd bedankte. Stijfjes antwoordde ik, alsof er innerlijk niets in mij geschiedde^ ,,'t Lijkt me, dat Uw voorstel verstandig is.

Ik heb geluk en dankbaarheid, zelfs verlangen naar God leeren kennen, op het uur, toen ik na jouw geboorte, Betsy, in mijn studeerkamer tot mezelf gekeerd was. Ik lag op de divan en keek maar steeds naar het witte plafond, dat zoo mooi werd als 'n hemel.

Ik heb je nooit een goede vader geschenen en toch heb ik zooveel van je gehouden, van 't oogenblik af, dat de dokter je me als pas geborene zien liet. Ja, toen heb ik misschien behoefte gehad aan uitbundigheid, maar onder de oogen van Dacosta, die in de huiskamer wacht-

Sluiten