Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft Arjaan Flipse van Eben Haëzer dien avond tegen de boerin gezegd, 'ie doet zoo aorig.

- Dat za wel vanweege Wanne wizze, merkte de boerin op»

Maar Arjaan Flipse schudde het hoofd:

- Julder zoeke' d'r altied wuuven achter... 'tls anders. Gee' me de krante...

En voor de rest is er niet veel gebeurd. Alleen één middag heeft hij Tanne Ingelse geholpen. Die kwam met een mudde meel van den molen en had er moeite mee den kruiwagen tegen het duinpad op te krijgen. Hij was naar haar toegegaan. Waarom weet hij nu nog niet.

- Gee' maer 'ier, zei hij.

Tanne Ingelse heeft hem wat verbaasd aangekeken. Die is dergelijke hoffelijkheden niet gewend. Die heeft altijd overal alleen voor gestaan. En op het dorp zijn ze gewoonlijk niet zoo.

- 'tls zoo waerm, legde ze uit.

Maar Gabe Vader duwde de vracht al tegen het steile duinpad op. Dat is geen werk voor 'n vrouw, had hij bij zichzelf gedacht toen hij, aan het huis gekomen, eindelijk het zweet van zijn voorhoofd kon wisschen.

- Moe je 'n bak koffie? 'k Heb ze staen, vroeg

de vrouw.

- As het gelege' komt, had Gabe Vader wat verlegen gezegd. Hij wist niet veel van Tanne Ingelse af, had haar maar eens een enkele keer gesproken, als het zoo niet anders kon. Hij wist alleen dat ze - maar dat wist iedereen op het dorp - met Lou van Zakke was, al kwam die er

Sluiten