Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was er, maar waar die bleef weet Gabe Vader niet. En ze waren naar een film gegaan. Ergens midden in den nacht - en van dat oogenblik af herinnert hij zich alles vrij duidelijk - werd hij wakker. De kamer was donker en naast zich hoorde hij het rustig, diep ademhalen van een vrouw. Zij lag met den rug naar hem toe. Voorzichtig strekte hij de hand uit tot die de warme ronding van haar schouder voelde. Even steunde zij in haar slaap... daarna sliep ook hij weer in... Later - maar hoeveel later wist hij niet - had zij hem wakker gemaakt.

- Je moet weg, had zij hem gezegd.

Zij was opgestaan en had licht gemaakt. Gabe Vader kleedde zich aan, werktuigelijk, zich nauwelijks bewust van wat hij deed. Het leek een vreemde, glazen droom.

- Kom je d'r uit? vroeg de vrouw. Gabe Vader knikte.

- Doe 't licht uit en 'n beetje zachtjes op de trap.

Voorzichtig was hij de trap afgeloopen. De deur bleek niet gegrendeld. Toen stond hij buiten.

Koel en mild bette het doorbrekende licht zijn oogen.

Sluiten