Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe Hubrecht Cysouw het te weten is gekomen? Of een het hem heeft verteld?

Dat weet geen mensch behalve die het dan verklapt heeft. Maar die zal zich wel stille houden nu de zaken zoo eenen keer hebben genomen.

En met recht.

Voor drie dagen terug is de boer van de Olmenhoeve lijk alle andere dagen na het avondbrood in zijnen leunstoel gaan zitten.

En daar was, vertelde Lena, de meid later, zooiets aêrigs over hem. Ze had hem al naar gewoonte de krant gegeven, maar daar sloeg hij geenen oog in. Terwijl hij anders elk bericht te spellen zat. Hij zee alleenig, dat als Wanne en Willem Hubrechtse kwamen, ze hen dan alleenig moesten laten.

Zoo was het ook geschied.

Wel had Lena een luid gerucht van stemmen vernomen een korte pooze later, een gerucht dat voortdurend grooter werd.

- Het liekent wê ofter ruzie is, dacht de meid nog en met dat ze dit dacht wierd het ineenen zoo vreemdig stille in de kamer. Ge hoorde eenen geschuifel met stoelen, eenen schreeuw, verschrikt en jammerend van Wanne, de deur vloog open...

- Den dokter... den dokter... Vlugge! had de boerin van Nooit Gedacht geroepen en Lena haalde Kees uit de stallen, die er met de fiets op uit ging. Daar waren geen tien minuten verloopen of de dokter verscheen op de Olmenhoeve.

Hij bleef daar wel een half uur en zijn gelaat stond ernstig, toen hij uit de kamer kwam.

Sluiten