Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't gewaad van een slaaf, was door de duisternis ontkomen... Maar daarna, in grillig berouw, hadden zij een nieuwen eed aan Vespasianus gedaan, waren Vocula naar Mainz gevolgd, en versloegen enige verwarde benden van over-Rijnse Germanen die de stad belegerden en de omstreken hadden leeg geroofd.

Hoe lang zou de strijd duren? Rome's legioenen waren nog niet uitgeroeid... Van de hoogte zijner Bataven-sterkte zag Civilis, vergezeld van Thankmar en zijn trouwe zusterszonen Verax en Claudius Victor, vaak naar noorden, oosten, westen, waar de vrije landen lagen, wouden en akkers over golvende heuvelen, en de vruchtbare eilandvlakten vernevelend aan de kim. Dan zong de grijze zanger van de vrijheid der oude tijden; van de verschijning der heerszuchtige vreemdelingen met hun legers en vloten; van het zware leed der verdrukking; en hoe de indringers na jaren van wilde verwarring en oorlog werden teruggedreven uit de schemer-wouden en van de bloed-rode akkers van het echte Germanië... Nog was hun verste grens de Rijn, de oude scheidingsstroom van Gallië... Maar de toren van Caligula lag in puin; 't Praetorium

Sluiten