Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijkdommen verdeeld! Dan* zoals het voorgeslacht* zouden de Germanen weer beide oevers van den Rijn bewonen! Lichten leven gaf de natuur aan alle mensen; voor moedige mannen lagen de landen der wereld open* * *

Gezanten der Agrippinensen betoogden echter dat het veiliger ware de muren te versterken dan te slopen. Wie verzekerde dat niet weldra een vloed van Romeinse krijgers uit het zuiden kon naderen! En Romeinen doden in hun stad? Daar leefde er geen enkele meer! Die waren gevallen in den oorlog of gevlucht naar eigen haardsteden; anderen er sinds lang gevestigd en door huwelijk aan de Ubiërs verwant, zelf Ubiërs geworden: hun vaderland was hier! Konden zij dan hun verwanten doden?

En de gezanten beloofden tolgelden en handeïslasten af te schaffen: onbewaakt zouden de Germanen den Rijn mogen overgaan, doch alleen des daags en zonder wapenen. Als Civilis en de Valadis uitspraak hadden gedaan wilden de Ubiërs tegenover hen dit nieuwe verbond bekrachtigen...

TERWIJL Keulse afgezanten, voorzien van rijke geschenken, scheep gingen

Sluiten