Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwd zijn het mannen geweest, die door alle eeuwen heen het best kookten en mannen, die de beroemde werken op culinair gebied hebben geschreven, maar als een getrouwd man zelf een paar spiegeleieren bakt, omdat zijn vrouw aan ander werk bezig is, schreeuwt men moord en brand."

„Het is iets anders, en dat weet u ook wel. Zoudt ü ooit uw man laten koken? Neen! Of hem weken alleen laten voor zakenreizen of oceaanvruchten of weet ik wat al? Neen! U beweerde daarstraks voor de grap, dat u vliegenierster was. Stel je voor! Hebt u wel eens goed de foto's van zulke vrouwen bekeken? Allemaal halve mannen..."

„Och kom," murmelde ze, „dat is me nooit zoo opgevallen."

Hij had zijn hand op de hare gelegd, schijnbaar om voor de scherts het teekenende stokje verkeerd te laten gaan. Ze dacht er over na, waarom ze het prettig vond, dat zijn hand de hare omvat hield. De hand van een wildvreemden en nogal dwazen jongeman. Hij was vrij ingebeeld ook, over 't geheel een soort man, waar ze niet van hield, groen als gras en verwaand ook. En toch... met dat al vond ze het prettig, dat zijn hand op de hare lag. Merkwaardig!

Een torenklok sloeg, hij schrikte en verontschuldigde zich, zoolang te zijn gebleven.

„U zwemt toch zeker?" vroeg hij.

„O ja... bijna eiken dag."

„Zoo om eh... acht... negen... half tien?"

Ze glimlachte. „Meestal tegen elven."

Hij zuchtte. „Dat is laat. Als ik vragen mag, wat doet u dan vóór dat u gaat zwemmen?"

Ze keek hem wat ondeugend aan. „Werken!"

„Dat zou ik wel willen zien!"

Ze waren beiden opgestaan en liepen den tuin door en de gang in. Ze zei lachend: „Daar valt niet veel aan te zien!"

„Dat denkt u! Maar als ik me u voorstel, met een boezelaar voor..."

Ze kreunde. „Boezelaars schijnen een mystieke aantrekkingskracht voor u te hebben!"

„In zekeren zin ja. Ik kan me zoo voorstellen, hoe hef u een boezelaar staat... en hoe u hier door het huis gaat... stof afneemt, het een en ander verzet, misschien iets lekkers voor het dessert maakt... U maalt misschien de koffie... als jongen vond ik dat zoo'n heerhjke lucht en zoo oer-

Sluiten