Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat geef je kalmpjes toe? Vriendschap hè? Kameraadschap!" „Geloof jij daar niet in?"

„O jawel, tusschen mannen... desnoods tusschen vrouwen. Maar een jongeman en een jong meisje..."

Ze lachte. „Tjerk, ik kan je verzekeren dat we een tijdje geleden samen buiten waren, in den maneschijn, in een décoratie voor 'n liefdesscène... en dat hij me niet eens gekust heeft,"

„Hetgeen je natuurlijk erg speet," bromde hij.

„Het verwonderde me alleen," zei Camilla, „en vleiend is het niet, als een man blijkbaar aan zooiets niet eens denkt,"

„In elk geval schijnt vrijwel iedereen te verwachten, dat jullie je binnenkort zult verloven. Prettig voor mij! De heb niet eens het recht te zeggen: Ze is mijn aanstaande vrouw."

„Neen, want je hebt me heelemaal niet gevraagd, of ik met je wil trouwen," zei Camilla, kwam naar hem toe en streek lief koozend door zijn haar. „Heb nu nog wat geduld, alles komt goed, vergeet niet, dat we ook midden in de voorbereidingen zitten voor de vlucht van de Camilla. We gaan naar Kaapstad, langs de Westkust van Afrika, je weet, er was eerst sprake van Zuid-Amerika, omdat daar veel zakelijke belangen zitten, maar..." Ze brak af, onder zijn blik.

„Wat kijk je?"

„Bedoel je, dat je meegaat?"

„De? Natuurlijk!"

„Waarom natuurlijk?"

Zijn toon irriteerde haar. Ze wendde zich af en antwoordde kort: „Je schijnt niet te willen begrijpen, welke positie ik inneem bij vader. Het zou absurd zijn, als ik niet meeging..."

„En als ik je daarom verzocht?"

Ze wendde zich snel naar hem om en keek hem strak aan. „Waarom in 's hemelsnaam?"

„Omdat ik zou willen, dat je niet met Digo Uht naar Kaapstad vloog, maar je verloving met mij vierde."

Het bleef even stil, dan zei ze, op koeleren toon: „De hoop, dat je het niet meent."

„De meen het, Camilla, ik wil weten, dat je van me houdt, dat ik voor jou in de eerste plaats kom. Alleen dan kunnen we trouwen. We weten beiden, dat een huwelijk tusschen ons moeilijkheden zal brengen. Jij bent onafhankelijkheid gewend, je bent rijk, je hebt een boeiend, afwisselend leven

Camilla 7

Sluiten