Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binding gesteld met de redactie van een groot blad, men had beloofd, te zullen telefoneeren zoodra er bericht was. „Ik heb je vader ook een telegram gestuurd," voegde hij er bij. „Hoe laat verwacht je, dat Uht in Reggan landt?"

„Als alles goed gaat om zeven uur."

Het was eigenaardig, iemand te hebben, die aan je dacht, die voor je handelde. Dat was eigenlijk voor het eerst in haar leven. Ze had altijd voor zichzelf gezorgd. Haar moeder zou maar verwarring hebben gesticht en haar vader had het altijd te druk.

Tjerk haastte zich naar huis in een taxi, zoodra de zitting was afgeloopen. Aan tafel spraken ze — omdat anders de spanning te kwellend zou worden — over onverschillige dingen; Tjerk zat naar haar te kijken. Nu kon ze ver weg zijn, met de Camilla... in groot gevaar. Maar ze was bij hem, hij had haar terug ... wat deed het in 's hemelsnaam ertoe, of ze jam kon inmaken, of ze rookte of met? Hij was voor haar het eenige en de eenige geweest, toen ze hem in nood waande. Hij wist nog slechts, dat ze bij elkander hoorden in angst en moeilijkheden... was dat niet het voornaamste?

Ze schrikten beiden, toen de klok zeven uur sloeg.

* * *

Om zeven uur — in den rooden gloed van de ondergaande Zon over de woestijn — daalde Ingo in het militaire vliegkamp van Reggan, vloekend om het vele zand, dat opstoof, in de motoren en tusschen de scharnieren van het landingsgestel drong. Goed, om je je nek te laten breken. Hij dacht, terwijl het toestel al reed over het veld: Toch goed, dat ik de bestaande wielen heb genomen, al zijn ze zwaarder en duurder. Onlangs is bij Basra een verkeerslast over den kop gegaan, doordat het zand de bussen had versleten.

Hij werd met groote belangstelling verwelkomd door de militairen. De kapitein, kwiek, zwart mannetje met martialen knevel, draaide om het nieuwe vliegtuig als een kater om een muizeval, doch schortte zijn interesse op. Een vlieger die aankomt, hoort te slapen. Men brengt een telegram, dat ligt te wachten. Ingo leest het, verbaasd. Uit Amsterdam... telegram was een truc? Niet verder gaan? Het ideel

Hij slaapt twee uren, verschijnt dan in de mess-room en veroorzaakt sensatie door te verklaren, dat hij doorvliegt.

Sluiten