Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vriend hem tegen. „Blijf nog even, wil je? Tk heb iets onder vier oogen met je te bespreken."

„Vanavond," zei Camilla, toen ze buiten waren, „gaan we samen ergens eten... buiten, op een terras. En spreken over alles, behalve over de Camilla."

Tjerk lachte even. „Laten we een spaarvarkentje meenemen en tusschen ons inzetten. Eiken keer, dat een van ons beiden het verbod overschrijdt, gaat er een geldstukje in. Ik heb een idee, dat we dan onze woninginrichting bij elkaar krijgen vanavond."

*

Ingo was weer bij zijn vriend gaan zitten, toen hij Camilla en Tjerk tot de lift begeleid had. Hij schonk den ander en zichzelf een sherrey-soda in en zei: „Ik moet je iets zeggen. Het betreft Dorine."

Korner keek snel op. „Dorine?"

Ingo staarde in zijn glas. „Ja. Je hebt me gevraagd of ik verliefd op haar was en dat heb ik ontkend. Ik loog. Ik loog jou voor, zooals ik het mezelf deed. Ik ben al sinds jaren verliefd op haar, maar ik wou het niet erkennen. Ik vond andere dingen belangrijker, mijn werk, mijn carrière... of neen, dat was het niet in hoofdzaak. Maar dit gevoel was me te gevaarlijk ... het maakte me zwak en ik was er op gesteld, altijd sterk te zijn." Hij glimlachte vaag. „Maar er komen soms momenten in je leven, dat alles, wat je belangrijk leek, tot bijna niets in elkaar schrompelt. Toen ik boven de woestijn vloog, is er iets in me veranderd. Be zag het leven, mijn eigen leven, anders en ik kwam mezelf vrij belachelijk voor met mijn precies uitgestippelde plannen en levensdoel. Toen we neerkwamen — de Camilla en ik — heb ik secondenlang gedacht, dat alles uit was. In die seconden — trouwens ook urenlang ervóór — heb ik aan Dorine gedacht. Ik dacht eraan, dat het nu te laat was, om anders te gaan leven... Toen heb ik het lichte materiaal gezegend, ik zat gevangen in de cockpit en heb me eruit moeten drukken. Het is een gekke ervaring, om mee te maken. Toen ik eruit was, ben ik gaan hollen, uit angst voor de ontploffing als de vlammen bij de benzine kwamen. En ver weg heb ik toen het toestel zien vernielen... uit elkaar springen... Be weet niet, hoe ik het je moet uitleggen, maar als ik nu terug-

Sluiten