Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar avontuur.... Héél dat oude leven, waarin je niet meer paste; waar je bovenuit gegroeid was; dat je uitstootte, dat fe koud en verlaten liet staan en een heimwee in je wakker maakte naar Indië, terug naar het andere leven, dat je gekozen had en dat je had opgeslokt. Dat het je had opgeslokt.... dat wist je pas, als je in Europa kwam. Iedereen zag het je aan: dat ie anders was geworden: vader, de vrienden, de menschen op straat, de tramconducteurs, de kellners.... Je was anders geworden ... De schaduwen en de herinneringen van een ver en vreemd land hingen over je heen.... Een sohtair tos je een vervreemde een ,Indisch-man .

Ze vonden je wel interessant!.... O, ja, dat wél! Je was een beetje vreemd; je was lós van geld, van conventie, yan piedutterigheid, los van klein gepieker. Je was een verlofganger l Een vreemd-legioennair, die terug komt in zijn jeugd-omgeving.

En dat blééf je: een vreemd-legioennair I

Het gaf je een hunkerend verlangen naar een band, naar gemeenschap, naar zielsverwanten. Je voelde je zoo hopeloos eenzaam. En je zocht andere verlofgangers, andere alleen-

10 Derwilde boemelnachten! Het café-, het boulevard-, het cabaredeven in het buitenland, waar je ruimer ademhaalde... De dansgirls, theaters, champagne, cocktails, een maintenéetie ... Te blééf eenzaam. Je blééf degene, die straks teruggaat naar een ander, ongekend leven, dat niets met Europa

fe maken had.'... Je was de trekvogel de avonturier!.. .

fcidjjt werd groot en goed in je gedachten in je hónger naar samen zijn, één zijn met iéts, met iemand 1

De huisjongen sloop binnen, geruischloos op zijn bloote voeten. John keek even op. , .„

Wat ziet die kerel er weer smerig uit," dacht hij een beetje geërgerd. En zijn gedachten gingen terug naar vroeger .... naar vóór zijn verlof, toen hij nog een sinkeh was. Hij dacht aan de huishoudsters, die hij gehad had. Eerst een paar jonge die elkaar vlug hadden opgevolgd. Ze waren knap geweest maar ze hoorden tot de slechte soort, tot de eigenlijke maintenée-soort, die schreeuwerig en opzichtig, lm en ongemanierd is. In zijn jonge onervarenheid had hil ze gekozen niet goed weg wetend, in deze plotselinge totale vrijheid op elk gebied. De jonge volmaaktheid van hun slanke bruine

Sluiten